نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

در این مقاله رزق از دیدگاه قرآن و روایات مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب که در ابتدا به پرسش‌هایی از این دست پرداخته شده است که معنی رزق چیست و رازق کیست، واجب نمودن روزی مخلوقات توسط خدای متعال به چه معناست، و آیا روزی به اندازه کافی برای همه وجود دارد؟ سپس از نقش انسان در کسب روزی و مقدر شدن و تقسیم روزی به دست خداوند و عوامل گسترش و محدودیت رزق، بحث شده است. در بخش‌های بعدی به مسائلی چون، روزی بی حساب به چه معناست؟ و مقصود از بودن رزق در آسمان چیست؟ رزق طیب چیست؟ آیا آنچه از راه حرام بدست می‌آید رزق است؟ پرداخته می‌شود و بخش نهایی به این پرسش اختصاص یافته است که آیا زیادی رزق در انسانها عامل طغیان و سرکشی آنها است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustenance in the Qur’an and Narrations

نویسنده [English]

  • ahmad jadidi

چکیده [English]

In this paper sustenance is examined from the perspective of the Qur’an and narrations. In the first place, the paper focuses on some questions including: what does sustenance mean? Who is provider? What does this mean that the Transcendent God has made it incumbent upon Himself to provide for his creatures? Is there enough sustenance for all beings? The paper then focuses on the part man plays in obtaining his daily bread and how God determines the sustenance and distribute it as well as the factors that increase or decrease one’s sustenance. Later sections are devoted to responding to the following questions: What does without-reckoning sustenance mean? What does it mean that the sustenance is in the heavens? What is pure sustenance? Can we consider what is earned illegally as sustenance? And the final part of the paper addresses this question: Does substantial sustenance result in man’s rebellion and insubordination?

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustenance
  • daily bread
  • pure
  • Verse
  • creature
  • increase
  • predestined