نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

از منظر قرآن، خالق هستی تاج کرامت بر سر آدمی نهاده، وی را جانشین خود در زمین معرفی کرده است. پرسش تحقیق این است که معیارهای انسانیت در قرآن، با تاکید بر تفسیر المیزان، کدامند؟ در آموزه‌های قرآن، از مثلث معیار سخن رفته است: ایمان، عمل صالح و علم. مس وجود آدمی تنها با کیمیای ناب ایمان و عمل صالح به زر تبدیل خواهد شد و آمیختگی آن دو با علم، بر رفعت درجات معنوی انسان خواهد افزود. در منطق قرآن، علم، در صورتی، معیار انسانیت است که بر "خشیت" عالم بیافزاید. اضلاع این مثلث تنها در یک تعامل منطقی و متعادل با یکدیگر می‌توانند یک انسان کامل، مطابق با معیارها و استاندارد‌های قرآنی را رقم بزنند. نتیجه تحقق معیار‌های یاد شده، دستیابی به حیات طیبه در دنیا و سعادت و نیکبختی در آخرت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Criteria of Humanity in the Qur’an based on Tafsir al-Mizān

نویسنده [English]

  • ali asghar zakui

چکیده [English]

From a Quranic perspective, the Creator has honored man and has made him His successor on the earth. This paper attempts to find the criteria of humanity in the Qur’an, relying on Tafsir al-Mizān. The Qur’an introduces a triangle of criteria: faith, righteous deed and knowledge. Man can reach perfection solely when he has both faith and righteous deeds and he will be promoted to a higher spiritual rank only when these two qualities are completed with knowledge. In Quranic logic, only the knowledge that adds to the learned man’s modesty is one of the criteria of humanity. It is merely through the logical and balanced interaction between these three qualities that one becomes a perfect man who satisfies the standards and criteria set by the Qur’an. The fulfillment of these criteria will result in a pure life in this world and prosperity in the Hereafter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criterion
  • Tabātabā’i
  • humanity
  • The Qur’an
  • Tafsir al-Mizān