نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی انشگاه آزاد آزادشهر

2 هیئت علمی دانشگاه گرگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل نیل به سعادت و کمال انسانی که مورد عنایت همه ادیان الهی و اهتمام نیکان عالم از انبیاء (علیهم‌السلام) و اولیاء و عارفان و فرزانگان بوده است، مجالست و مصاحبت با نیکان است، که در سرنوشت انسان تاثیر بسیار دارد و بنا به گفته بزرگان صوفیه، هر که هر چه یافت، از صحبت با دانا یافت. متاسفانه غالب جوامع بشری در عصر حاضر که با بحران‌های متعدد اخلاقی مواجه‌اند از توجه جدی به این امر مهم غافلند و این در حالی است که آیات قرآنی و احادیث شریفه، مصاحبت با نیکان را سخت مورد توجه قرار داده و در متون عرفانی نیز انعکاسی وسیع یافته است. در این نوشتار تحلیلی تلاش شده است که جایگاه و اهمیت مصاحبت و مجالست در متون دینی و عرفان اسلامی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Companionship and Association (Their Status, Significance, and Necessity in Islamic Mysticism)

نویسندگان [English]

  • alireza rezaee seraji 1
  • mohamad hoseyn ardani nokandeh 2

چکیده [English]

One of the most significant requirements for attaining prosperity and human perfection that all divine religions have attended to and all the great men in the world – the prophets, saints, mystics and sages – have sought is the companionship of and association with the great people. Such association has an enormous impact on man’s fate and according to Sufi sages, all the achievements of man are the result of his association with the wise. Unfortunately, at present, most of the human societies that are faced with acute moral crises are oblivious to this fact, while the holy Qur'an and the traditions have been seriously concerned with such companionship; texts on mysticism have paid considerable attention to this point too. This paper aims at examining the status and significance of companionship and association in religious texts and in Islamic mysticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • companionship
  • association
  • Islamic mysticism
  • human perfection