مقاله پژوهشی
حقیقت یقین در حکمت و شریعت

عبدالحسین خسروپناه

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1390، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5567

چکیده
  معرفت به معنای مطلق آگاهی به علم حصولی و حضوری تقسیم می شود. دخالت یا عدم دخالت قوا، وجود یا عدم واسطه و مفهوم بودن یا وجود بودن معرفت، سه ملاک برای تقسیم علم به حضوری و حصولی است. نخستین تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق از سوی فارابی مطرح شده است و دیگر متفکران اسلامی همین تقسیم را تقویت کرده و بیشتر بدان پرداخته‌اند. علم حصولی به یقینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیمای انسان کامل از دیدگاه قرآن و عرفان

محمد هادی مرادی؛ مهین عنافجه

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1390، صفحه 29-48

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5568

چکیده
  سیمای انسان کامل در قرآن با تکیه بر برهان و تعقل معرفی می‌شود، اما معرفی انسان کامل در عرفان، جنبه کشفی و شهودی دارد. در این مقاله سعی بر آن شده است که سیمای انسان کامل از این دو دیدگاه (یعنی هم از جنبه عرفانی و هم از جنبه برهانی) بررسی شود. با بیان دیدگاه‌های مختلف و بررسی این موضوع به این نتیجه خواهیم رسید که عرفان و قرآن و برهان از یکدیگر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدیریت در چشم‌انداز اسلام

عباس عزیزی مهمان دوست؛ سعید صحت

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1390، صفحه 49-64

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5569

چکیده
  مدیریت اسلامی از الزامات جامعه اسلامی می‌باشد، بنابراین جامعه اسلامی نیازمند مدیریتی است که با الگوهای اسلامی مطابقت کند و بتواند در خدمت جامعه اسلامی باشد. هر مکتبی مدیریت را به گونه‌ای تعریف کرده است و انتظارات مشخصی از آن دارد. دین اسلام نیز نگاهی خاص به مدیریت دارد و معیارهایی را برای آن برشمرده است. با جستجو در آیات قرآن و روایات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مصاحبت و مجالست (جایگاه، اهمیت و ضرورت آن در عرفان اسلامی)

علیرضا رضایی سراجی؛ محمد حسین مردانی نوکنده

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1390، صفحه 65-90

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5570

چکیده
  یکی از مهم‌ترین عوامل نیل به سعادت و کمال انسانی که مورد عنایت همه ادیان الهی و اهتمام نیکان عالم از انبیاء (علیهم‌السلام) و اولیاء و عارفان و فرزانگان بوده است، مجالست و مصاحبت با نیکان است، که در سرنوشت انسان تاثیر بسیار دارد و بنا به گفته بزرگان صوفیه، هر که هر چه یافت، از صحبت با دانا یافت. متاسفانه غالب جوامع بشری در عصر حاضر که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش تربیت دینی و عملی در کمال‌یابی انسان

صالح حسن زاده

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1390، صفحه 91-114

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5571

چکیده
  انسان متجدد به ویژه جوان دوره جدید، در اثر تهاجمات فرهنگی و تبلیغات سکولاریستی، گرفتار مشکلات اخلاقی و روانی شده است. این مشکلات ناشی از آن است که انسان در عصر تجدد، حقیقت انسانی خود را نشناخته و یا آن را نادیده گرفته است و نقطه آرامش خود، یعنی خداوند و تعالیم او را فراموش کرده است. تنها راه گریز از این مشکلات بازگشت به دین حق، شناخت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زهره آسمان، زهرای زمین: تبیین عرفانی مقام فاطمه زهرا «س»

محمد جواد رودگر؛ مائده شاکری راد

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1390، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5572

چکیده
  اکتناه وجودی فاطمه زهرا (س) چنان است که معرفتِ به آن انسانِ کامل از نوع سهل و ممتنع است، سهولت دستیابی به چنین معرفتی به دلیل فراوانی فضائل و صعوبتش به جهت عمق و ژرفای غیر قابل غوص و وصول است.همین معنا را در این مقاله بر اساس رهیافت‌هایی چون وجود شناسی، معرفت شناسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار می‌دهیم و بر اساس معارف « ثَقلین» و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه ماهوی میان «تجربه دینی» و «فطرت»

حمیدرضا بصیری

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1390، صفحه 133-155

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5573

چکیده
  تجربه دینی یکی از مسائل جدید در حوزه کلام و فلسفه دین به شمار می‌رود و به معنای گونه‌ای از ظهور و تجلی خداوند بر شخص تجربه‌گر است که در برخی حالات و احساسات او بروز پیدا می‌کند. ممکن است این حالات شخص تجربه‌گر تأییدی بر فطرت یا شبیه به آن دانسته شود یا تجربه دینی را به دلیل شتابزدگی، منطبق بر برهان فطرت تلقی شود. اما تفاوت‌های ماهوی ...  بیشتر