نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انسان متجدد به ویژه جوان دوره جدید، در اثر تهاجمات فرهنگی و تبلیغات سکولاریستی، گرفتار مشکلات اخلاقی و روانی شده است. این مشکلات ناشی از آن است که انسان در عصر تجدد، حقیقت انسانی خود را نشناخته و یا آن را نادیده گرفته است و نقطه آرامش خود، یعنی خداوند و تعالیم او را فراموش کرده است. تنها راه گریز از این مشکلات بازگشت به دین حق، شناخت آن و عمل به تعالیم و آموزه‌های آن است. اسلام به عنوان آخرین و جامع‌ترین دین می‌تواند در تعلیم و تربیت انسان و نجات او از بحران‌های پیش رو، نقش اساسی و محوری ایفا نماید. دوران جوانی و نوجوانی در تعیین شخصیت انسان، حساس و سرنوشت‌ساز است. برای استفاده صحیح از جوانی، باید به راهنمایی آگاه و آشنا به مسیر و دور از خطا و اشتباه رو آورد و قرآن و احادیث صحیح معصومین (علیهم السلام) بهترین راهنما هستند. بنیاد و اساس هرگونه اصلاح و زمینه برای پیشرفت و تعالی، دانش و بینش صحیح است. تعلیم و تربیت است که می‌تواند این دانش و بینش را برای جامعه تضمین و تهذیب نفوس مردم را به خوبی تقویت نماید. تعالیم دینی و عملِ با اخلاص به آن‌ها، عامل مؤثر بلکه یگانه عامل در درمان و معالجه بیماری‌های اخلاقی و روانی است. بنابراین هدف تعلیم و تربیت اسلامی، ساختن افراد اسلامی است. در این مقاله با استناد به قرآن، احادیث و دلایل مستند، به تبیین، تحلیل و نقد و بررسی موارد فوق پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Religious and Practical Education in Man’s Perfection

نویسنده [English]

  • saleh hasan zadeh

چکیده [English]

Modern man, especially modern youth, suffers from numerous moral and psychological problems due to cultural invasionsand secular propaganda. These problems are due to the fact that, man, in the modern era, has not understood his human truth or has ignored it and has forgotten his source of peace which is God and His teachings. The only way out of these problems is to return to the true religion, to understand it and to put its teachings into practice. Islam, as the last and the most comprehensive religion, can play a pivotal role in educating man and saving him from further crises. The teenage years and youth are decisive and critical in shaping man’s personality. To make the best use of his youth, man should turn to a knowledgeable guide who knows the way; someone who is devoid of error and mistakes and the best such guide is the holy Qur’an and the correct traditions of the immaculate Imams (PBUT). What lays the foundation and paves the way forany progress and refinement is correct knowledge and understanding. It is education that guarantees such knowledge and understanding and can reinforce self discipline. The most effective and in fact the sole factor in healing moral and psychological problems is thus following religious teachings and practicing them sincerely. Therefore, the aim of Islamic education is educating Islamic individuals. This paper, with reference to the holy Qur'an, the traditions and documented proofs, examines the above-mentioned issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • man
  • moral problems
  • Education
  • role of religious teachings
  • seeking perfection