نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه قم

2 دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

اکتناه وجودی فاطمه زهرا (س) چنان است که معرفتِ به آن انسانِ کامل از نوع سهل و ممتنع است، سهولت دستیابی به چنین معرفتی به دلیل فراوانی فضائل و صعوبتش به جهت عمق و ژرفای غیر قابل غوص و وصول است.همین معنا را در این مقاله بر اساس رهیافت‌هایی چون وجود شناسی، معرفت شناسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار می‌دهیم و بر اساس معارف « ثَقلین» و آموزه‌های قرآنی، نبوی، علوی و ولوی به تبین کمالات حقیقی فاطمه زهرا (س) همچون حجت بودن خداوند بر ائمه (ع)، همتایی علی (ع)، مظهر پیامبر (ص) بودن، حقیقت کوثر، ولایت در امور عامه و عبودیت و اخلاص وجودی او در برابر معبود حقیقی و محبوب راستین و آنگاه به کمالات حقوقی‌اش چون دُخت نبّی، زوج ولیّ و امّ الائمه (ع) بودن اشاره شده است تا کمالات حقوقی‌اش نیز با تکیه بر کمالات حقیقی آن حضرت تفسیر گردد. البته به شناخت حدی و رسمی آن انسان کامل «ملکوتی الحدوث وملکوتی البقاء» نیز پرداخته می‌شود تا الگوی جاودانه همه انسان‌های شایق کمال و مشتاق کوی وصال و خواهان سُرور و سعادت و سَرْوَری در جنبه‌های علمی و عملی، فردی، خانوادگی و اجتماعی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Heaven’s Shining Star and the Earth’s Light A Mystical Explanation of the Status of Fatemeh Zahra

نویسندگان [English]

  • mohammad javad rudgar 1
  • maedeh shakeri rad 2

چکیده [English]

Understanding the nature of Fatemeh Zahra (PBUH), this perfect woman, is both easy and difficult. It is easy because she has innumerable virtues and excellences, and difficult due to the inaccessibility of the depth of her character. The present paper addresses this issue with ontological, epistemological and sociological approaches. Relying on the knowledge from the holy Book and the Prophet’s progeny as well as theQuranic, prophetic, Alavite and imamate teachings, this paper expounds on the individual excellences of Fatemeh Zahra (PBUH) including the following: representing the proof of God for people, being Imam Ali’s partner, being a manifestation of the holy Prophet, the truth of Kawthar, general guardianship, and her devotion to and sincerity before the Sublime Being. This paper also deals with her social excellences such as being the daughter of the holy Prophet, the wife of God’s guardian and the mother of the immaculate Imams, and attempts to explain her social qualities based on her individual virtues. In the final section of the paper, attempt has been made to arrive at a relative, formal understanding of this woman whose creation and existence haveboth been heavenly, so that she becomes a role model to all those who long for perfection, yearn to encounter God, desire to have happiness and prosperity and seek success in all scientific, practical, individual, social and family areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “fatimology”
  • God’s proof
  • perfect human complementing an infallible man
  • eternal role model
  • social and individual perfection