مقایسه ماهوی میان «تجربه دینی» و «فطرت»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تجربه دینی یکی از مسائل جدید در حوزه کلام و فلسفه دین به شمار می‌رود و به معنای گونه‌ای از ظهور و تجلی خداوند بر شخص تجربه‌گر است که در برخی حالات و احساسات او بروز پیدا می‌کند. ممکن است این حالات شخص تجربه‌گر تأییدی بر فطرت یا شبیه به آن دانسته شود یا تجربه دینی را به دلیل شتابزدگی، منطبق بر برهان فطرت تلقی شود. اما تفاوت‌های ماهوی مهمی میان این دو وجود دارد که موجب تمایز در نوع معرفت افزایی و نیز دایره معرفتی آنها می‌شود. بنابراین لازم است که ابتدا این دو اصطلاح را به طور مختصر تعریف کنیم و سپس به بررسی تطبیقی میان آن دو بپردازیم. این مقاله چنین مقصودی را در حد بضاعت نویسنده، دنبال می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Essential Comparison between "Religious Experience" and "Innate Disposition"

نویسنده [English]

  • hamidreza basiri
چکیده [English]

Religious experience is a novel issue in the field of theology and the philosophy of religion; it denotes God’s manifestationin the experiencer, which comes about in certain feelings and states. These states of the experiencer may sometimes be considered as a confirmation of his innate disposition, or the religious experience and proof of human nature maybe hastily deemed the same. However, there are essential differences between them which cause their manner of knowledge enhancement and their scope of knowledge to be different. Hence, the present study deems it necessary to first provide a brief definition of these two terms and then examines them comparatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern theology
  • Humanism
  • religious experience
  • natural disposition
  • God