نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عشق حالتی است که در همه انسان‌ها وجود دارد و در برهه‌ای از عمر هر فرد به اوج خود می‌رسد. این پدیده همگانی در مورد پیشوایان الهی وضع ویژه‌ای دارد، چرا که عدّه‌ای آنان را در عرصه عشق‌ورزی، الگوی خود قرار می‌دهند و عدّه‌ای آنان را به انتقاد می‌گیرند. در این مقاله معنا و اقسام عشق از دیدگاه نحله‌های مختلف و از منظر وحی بررسی می‌شود و سپس در مکتب و سیره پیشوایان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در مکتب پیشوایان، عشق و عاشقان حقیقی ستوده است و عاشقان مجازی و کاذب مورد مذمت‌اند. در سیره پیشوایان، عشق حقیقی فراگیر و پرتوافکن بر سراسر زندگی آنان است. عشق مجازی آناندر راستای عشق حقیقی است و عشق کاذب در وجود آنان راهی ندارد. شبهه‌ها و نسبت‌هایی از سنخ عشق کاذب که درباره پیشوایان الهی القا شده، به صراحت آیات قرآن و شهادت اهل‌بیت (ع) طرد شده‌اند و شخصیت و زندگی آنان چنان معرفی شده که از عشق کاذب و هوس پاک و منزه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of Love in Quranic Verses and the Lifestyle of the Guides

نویسنده [English]

  • mohammad reza ebrahim nejhad

چکیده [English]

Love is a state existing in all humans and in a specific period of their life it reaches its climax. This common phenomenon, however, is different for divine guides; some people take divine guides as their role models for how to display love and affectionand others criticize them. The present paper examines differing meanings and types of love, first from the viewpoint of different sects as well as divine revelation and then in the lifestyles of these guides. From the perspective of the guides, true love and true lovers are admired and false love and lovers are disapproved of. They see true love as immense, shedding light on one's entire life; for them, virtual love is in line with true love and false love has no room in their lives. Accusations of having false love leveled at divine guides are expressly rejected in Quranic verses and by the Family of the Prophet, and their life and character are introduced as exempt from false love and vain desire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • love
  • divine guides
  • divine revelation
  • lifestyle of divine guides