مقاله پژوهشی
1. منزلت عشق در آیات قرآن و سیرة پیشوایان

محمدرضا ابراهیم نژاد

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1390، صفحه 1-42

چکیده
  عشق حالتی است که در همه انسان‌ها وجود دارد و در برهه‌ای از عمر هر فرد به اوج خود می‌رسد. این پدیده همگانی در مورد پیشوایان الهی وضع ویژه‌ای دارد، چرا که عدّه‌ای آنان را در عرصه عشق‌ورزی، الگوی خود قرار می‌دهند و عدّه‌ای آنان را به انتقاد می‌گیرند. در این مقاله معنا و اقسام عشق از دیدگاه نحله‌های مختلف و از منظر وحی بررسی می‌شود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی و نقد دیدگاه ابن عربی در تفسیر آیه‌ای از سوره تحریم

محمد حسین بیات

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1390، صفحه 43-72

چکیده
  در این مقاله، دیدگاه ابن عربی در باب تفسیر آیه چهار سوره تحریم بیان گردیده است. همچنین، نویسنده مقاله، نظر ابن عربی را در آثار معروف وی در باب شخصیت عایشه و حفصه و پدرانشان مورد تحقیق و بررسی قرار داده و نشان داده که وی این شخصیت‌ها را بیش از حد معقول مدح و ستایش کرده است تا آنجا که عیوب و نقایصشان را حمل بر کمالاتشان نموده و مسیری مخالف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. روش‌های اعتماد سازی درنظام حکومتی حضرت محمد (ص)

علی نکونام

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1390، صفحه 73-102

چکیده
  پیامبر گرامی اسلام (ص) الگو و سرآمد انسان‌های تمام دوران‌هاست. یکی از مؤلفه‌های حکومتی آن حضرت ایجاد اعتماد بین حکومت و مردم است که از آن میان می‌توان به روش‌های زیر اشاره کرد: - گسترش فرهنگ اخوت و برادری که از زیباترین جلوه‌های عملی ایمان در حکومت اسلامی است. - پرهیز از تبعیض و برقراری مساوات مورد نظر اسلام که پیامبر اکرم (ص) آن را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی توسعه اقتصادی از منظر قرآن کریم

علی غضنفری؛ باب اله محمدی نبی کندی

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1390، صفحه 103-126

چکیده
  مقاله حاضر به بحث پیرامون توسعه اقتصادی در قرآن کریم می‌پردازد. در این مقاله ابتدا به تعاریف لغوی توسعه و مفهوم توسعه اقتصادی، از نگاه دانشمندان، اسلام و قرآن پرداخته شده است و سپس راه کارهایی را که قرآن در زمینه توسعه اقتصادی ارائه داده است و به دو دسته معنوی و مادی (مانند تأثیر تقوی در توسعه اقتصادی، انفاق، نفی ربا به عنوان عامل منفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. انسان در عالم قبل از دنیا

علی اکبر شایسته نژاد

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1390، صفحه 127-146

چکیده
  در برخی آیات قرآن به شکل مستقیم و غیر مستقیم از اعتراف انسان به وحدانیت خداوند سخن به میان آمده و از عالمی چون "عالم ذر"، "عالم الست" و . . . یاد شده است. در روایات نیز اشاراتی در این زمینه وجود دارد. اندیشمندان در پذیرش این عوالم اختلاف دارند، برخی بر وجود و برخی بر عدم وجود آن استدلال کرده‌اند. نگارنده پس از مرور بر برخی آیات و روایات و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. خلافت از منظر اهل سنت با تکیه بر آراء غزالی

محمود ابراهیمی ورکیانی

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1390، صفحه 147-164

چکیده
  در زمینه امامت و خلافت بعد از پیامبر اسلام، نظریات متفاوتی در بین مسلمانان مطرح شده است و هر کدام از فرقه‌های اسلامی به یکی از این دو مبنای امامت و خلافت گرایش پیدا کرده‌اند. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که مهمترین عوامل شکل‌گیری نظریه خلافت در اذهان اهل سنت به خصوص در آراء غزالی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه را به آزمون گذاشتیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تجلّی آیات و احادیث در رباعیّات سحابی استرآبادی

غلامرضا مستعلی پارسا؛ هیوا حسن پور

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1390، صفحه 165-194

چکیده
  تأثیر قرآن کریم - با بیش از شش هزار آیه - و احادیث نبوی بر ادب گران‌سنگ پارسی بر احدی پوشیده نیست و دو منبع گرانمایه ادب پارسی، همواره تأثیری پنهان و آشکار بر آثار ادبی نهاده است. در این مجال، به بررسی تأثیرگذاری آیات قرآنی و احادیث نبوی بر رباعیّات سحابی پرداخته شده است. سحابی از شاعران دوره‌ صفوی است که بیشترین شهرت او به خاطر سرودن ...  بیشتر