نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله، دیدگاه ابن عربی در باب تفسیر آیه چهار سوره تحریم بیان گردیده است. همچنین، نویسنده مقاله، نظر ابن عربی را در آثار معروف وی در باب شخصیت عایشه و حفصه و پدرانشان مورد تحقیق و بررسی قرار داده و نشان داده که وی این شخصیت‌ها را بیش از حد معقول مدح و ستایش کرده است تا آنجا که عیوب و نقایصشان را حمل بر کمالاتشان نموده و مسیری مخالف جمیع مفسران اسلام پیموده است. خطای دیدگاه ابن عربی در ستایش این اشخاص و نیز خطای او در تفسیر آیه چهارم سوره تحریم به اثبات رسیده و در نتیجه آیه چهار سوره تحریم، بل کل سوره دلیل بر نافرمانی و طغیان‌گری عایشه و حفصه قلمداد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation and Critique of IbnArabai'sInterpretation ofa Verse of the Holy Chapter 'Prohibition'

نویسنده [English]

  • mohamad hoseyn bayat

چکیده [English]

This paper focuses on IbnArabi'sperspective on the interpretation of the fourth verse of the holy chapter 'Prohibition'. It examines IbnArabi's attitude, as expressed in his famous work, towards the character of Aisha, Hafsa and their fathers, and has illustrated that IbnArabi has gone too far in admiring these characters, such that he has regarded their vices as their virtues;compared to all other Islamic interpreters, IbnArabihas held a completely divergent view on these people. His mistakes in admiring them and in interpreting the fourth verse of 'Prohibition' are substantiated in this paper, and consequently, not only this fourth verse, but the whole chapter, is deemed as an evidence of Aisha's and Hafsa'sdisobedience and rebel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Qur'an
  • tradition
  • Interpretation
  • history
  • the Prophet
  • caliph
  • Imam
  • the Prophet's wives