نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تأثیر قرآن کریم - با بیش از شش هزار آیه - و احادیث نبوی بر ادب گران‌سنگ پارسی بر احدی پوشیده نیست و دو منبع گرانمایه ادب پارسی، همواره تأثیری پنهان و آشکار بر آثار ادبی نهاده است. در این مجال، به بررسی تأثیرگذاری آیات قرآنی و احادیث نبوی بر رباعیّات سحابی پرداخته شده است. سحابی از شاعران دوره‌ صفوی است که بیشترین شهرت او به خاطر سرودن رباعیّات بوده است. سحابی بیشترین بهره‌وری را از آیات قرآنی برده و این آیات به صورت آشکار در اشعار او بازتاب یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Manifestation of Verses and Traditions in the Quatrains of SahabiAstarabadi

نویسندگان [English]

  • gholamreza mostali parsa 1
  • hiva hasanpour 2

چکیده [English]

The effect of the Holy Qur'an, with more than six thousand verses, as well as prophetic traditions on precious Persian literature is well known to everyone; these two valuable sources (the Qur'an and traditions) have always had overt and covert impact on literary works. In this paper, we examine the influence of Quranic verses and prophetic traditions on Sahabi's quatrains. Sahabi is a poet from Safavid era renowned mostly for his quatrains. He has made great use of Quranic verses which are manifestly reflected in his poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic verses
  • traditions
  • the quality of being affected
  • Quatrains