نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از ابعاد تربیت در نظام تربیتی قرآن کریم، تربیت جسمانی است. در این این مقاله تلاش شده است روش‌ها و اهداف تربیت جسمانی از منظر قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار گیرد که مهم‌ترین این روش‌ها، عبارتند از: رعایت نظافت و بهداشت، تغذیه سالم و کافی، ممنوعیت اسراف، ممنوعیت غذاهای غیر بهداشتی و خبیث همانند خون، مردار، گوشت خوک، شراب و. . . ، ترغیب و تشویق به ورزش و تفریحات سالم، روزه گرفتن و تعدیل غرایز که مهم‌ترین آنها غریزه جنسی است و با اموری نظیر ازدواج، حیا، عفت و پاکدامنی، غیرت، پرهیز از چشم چرانی و خلوت گزینی، قابل تربیت است. از مهم‌ترین اهداف تربیت جسمانی، قدرت انجام عبادت و پرستش خدا، خدمت به خلق و افراد جامعه، داشتن طراوت و سرزندگی، کسب کرامت‌های اخلاقی و تحصیل و حفظ عافیت و سلامت جسم را می‌توان برشمرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methods of Physical Education in the Holy Qur'an

نویسنده [English]

  • enayat sharifi

چکیده [English]

One aspect of education in the educational system of the Qur'an is physical education. The present paper attempts to investigate the methods and goals of physical education from the viewpoint of the Qur'an. From among these methods, the most important ones are personal hygiene, healthy and adequate food, avoiding extravagance, avoiding unhealthy and impure food such as blood, carrion, pork, wine, etc., encouraging involvement in sports and healthy recreation, fasting, and the moderation of instincts; sexual instinct is the most significant instinct that can be controlled with marriage, modesty, virtue, zeal, and avoidance of ogling and solitude. The primary aims of physical education include enabling the performance of religious acts and the worship of God, offering service to people, staying fresh and cheerful, acquiring moral virtues and maintaining one's health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • physical education
  • the Qur'an
  • educating methods
  • aims of educations
  • Sexual education