نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تفرش

چکیده

برخی از روشنفکران که نگاه برون‌دینی دارند و به وحی از منظر غیرقرآنی نگریسته‌اند، با پیش کشیدن مباحث تجربه دینی، در خصوص وحی، به نقشی فاعلی برای پیامبر قائل شده‌اند. بر این اساس خداوند صرفاً قابلیّتی را به پیامبر یا اشخاص دیگر اعطا کرده است و آنها می‏توانند به واسطه‌ آن استعداد و قابلیّت خاص خویش، الفاظی را از ناحیه‌ خودشان و نیز تحت تأثیر فرهنگ عصر خویش بیان نمایند و همین الفاظ آنها، کتب مقدس را تشکیل می‏دهد. این نوشتار کوشیده است با تکیه بر آیات قرآن و قرائن و شواهد درون دینی، با بازخوانی نقش پیامبر اسلام (ص) در نزول قرآن، ادعای یاد شده را نقد نموده و بر این نظر تاکید نماید که پیامبر در نزول قرآن نقش قابلی داشته است، نه فاعلی. قرآن محصول تجربه دینی پیامبر و کلام نبوی نیست. بلکه قرآن عین کلام خدا است یعنی قرآن الفاظ مستقیم خداوند می‌باشد و پیامبر (ص) این الفاظ را از خداوند دریافت ‏می‌کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Prophet as the Agent or Receiver of Revelation of the Qur'an

نویسنده [English]

  • mohammad sobhani nia

چکیده [English]

Some intellectual thinkers who have non-religious viewpoint and study revelation from a non-Quranic perspective, bring up the subject of religious experience and claim an agent role for the Prophet in the act of revelation. For them, God has merely granted a capability to the Prophet or other people and via this special gift and ability, they can utter words by themselves and under the influence of their own contemporary culture and these very words make up the Holy Book. The present paper attempts to criticize this claim based on Quranic verses as well as religion evidence and proof and also through a re-reading of the role of the Holy Prophet (PBUH) in the revelation of the Qur'an. We argue that the Prophet, in the revelation of the Qur'an, had the role of a receiver and not that of an agent. The Qur'an is not the result of the religious experience of the Prophet and is not his words; rather, it is the very word of God; that is to say, the Qur'an is directly sent from God and the Prophet was merely the receiver of these words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Qur'an
  • verbal revelation
  • semantic revelation
  • Revelation
  • Gabriel
  • religious experience
  • words