نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

تزکیه و تعلیم بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، دو رکن اساسی پرورش انسان هستند و در این میان، تزکیه از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا علم به منزله بذری است که رویش حقیقی و شایسته آن در گرو وجود بستری مناسب است و تزکیه همان زمینه رویش کامل این بذر است که علم بدون آن ناقص و نارسا خواهد بود و چه بسا موجب غرور و گمراهی گردد. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با ذکر آیات مربوط به تزکیه و تعلیم در قرآن کریم، جایگاه، اهمیت و رابطه این دو مفهوم تربیتی قرآنی را بررسی نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Position, Significance and the Relation between Purification and Education in View of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • ali salimi 1
  • sara rahimi pour 2

چکیده [English]

According to the teachings of the Holy Quran, purification (tazkīyah) and education (ta’līm) are the two basic principles for the discipline of human beings, out of which purification is of a higher significance. Knowledge resembles some seeds the growth of which requires a suitable ground and purification serves as the ground for a perfect growth of such seeds without which knowledge will be partial and insufficient or even misleading. This study uses an analytic-descriptive methodology to review the Quranic verses concerning purification and education and the significance and the relation between these two Quranic concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • Education
  • purification
  • salvation