مقاله پژوهشی
راه‌های استحکام خانواده در سیرة نبوی (ص)

جمال فرزند وحی؛ لیلا کوهی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1391، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5588

چکیده
  این پژوهش که به استحکام خانواده وراه‌های تقویت این نهاد مقدس به شیوه زندگانی پیامبر اعظم (ص) می‌پردازد، با روش اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده و در ضمن تبیین موقعیت حساس خانواده، سعی بر آن بوده است که با استناد بر شواهد و قرائنی همچون ساختار خانواده که به مراتب و مرزهای درونی و بیرونی اشاره دارد، اهداف تشکیل خانواده را نیز در تأمین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خانواده و عوامل پایداری آن از منظر قرآن

عنایت الله شریفی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1391، صفحه 29-50

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5589

چکیده
  خانواده از نظر قرآن، نهادی است مقدس که همگان را برای تشکیل آن فراخوانده است و برای پایداری و استحکام هرچه بیشتر آن، تدابیری اندیشیده و دستورالعمل‌هایی را تبیین کرده است. در این نوشتار، سعی بر آن است که عوامل استحکام و پایداری خانواده مورد بحث و بررسی قرار گیرد. رعایت اصول اخلاقی و ارزش‌ها همانند پارسایی و دین‌داری، بهره‌مندی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جایگاه، اهمیت و رابطة میان تزکیه و تعلیم در مباحث تربیتی قرآن کریم

علی سلیمی؛ سارا رحیمی پور

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1391، صفحه 51-66

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5590

چکیده
  تزکیه و تعلیم بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، دو رکن اساسی پرورش انسان هستند و در این میان، تزکیه از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا علم به منزله بذری است که رویش حقیقی و شایسته آن در گرو وجود بستری مناسب است و تزکیه همان زمینه رویش کامل این بذر است که علم بدون آن ناقص و نارسا خواهد بود و چه بسا موجب غرور و گمراهی گردد. این مقاله با روش تحلیلی- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین تطبیقی مبانی نظری، شرعی و اخلاقی اسلام، یهودیت و مسیحیت

بتول واعظ؛ رقیه کاردل ایلواری

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1391، صفحه 67-98

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5591

چکیده
  این پژوهش بر آن بوده است تا برای شناخت دقیق و حقیقی دین اسلام از منظر قرآن، ارکان آن را که عبارت از اصول اعتقادات (توحید، نبوت و معاد)، اخلاق و اخلاقیات و قوانین و مقررات است، با ارکان دو دین الهی یهودیت و مسیحیت به صورت مقایسه‌ای مورد بررسی قرار دهد. از رهگذر این پژوهش، برتری و امتیاز دین اسلام از نظر قرآن که در زمینه اصول و ارکان آن، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ادله امکان معاد از دیدگاه علامه طباطبائی

مرتضی متقی نژاد

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1391، صفحه 99-120

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5592

چکیده
  مسئله معاد از جنبه‌های گوناگون مانند امکان، ضرورت وکیفیت آن، مورد پژوهش و بررسی قرار می‌گیرد وبه روش‌های مختلف (عقلی، روایی و قرآنی) اثبات می‌شود. علامه طباطبائی در آثار گسترده خود از زاویه‌های مختلف و به روش‌های گوناگون، مسئله معاد را مورد پژوهش قرار داده است. او در تفسیر گران‌سنگ خود به مناسبت‌های مختلف به این بحث پرداخته وبا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آفرینش انسان در قرآن کریم با توجه به تفسیر المیزان با نگاهی انتقادی به نظریه تکامل

یوسف حیدری چناری؛ رمضان مهدوی آزادبنی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1391، صفحه 121-158

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5593

چکیده
  یکی از مسائل مهمی که هم دین و هم علم از آن بحث نمودند، نحوه خلقت نخستین انسان و نسل آن می‌باشد. اثبات عدم تضاد میان دین اسلام و نظر علم در این مساله، قطعا در ترویج دین مبین اسلام موثر است که این عمده‌ترین هدف این تحقیق می‌باشد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی تلاش می‌نماید تا نظریه داروین در خصوص آفرینش انسان را بر اساس دیدگاه مفسر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عدالت صحابه ونقد ادله قرآنی آن

محمد صدقی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1391، صفحه 159-182

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5594

چکیده
  یکی از ادله‌ای که در اثبات عدالت یک یک صحابه به اصطلاح معروفش مورد استناد قرار گرفته است، آیاتی از قرآن کریم است. مقاله حاضر این آیات را برای روشن کردن نحوه استدلال و اندازه دلالت‌شان مورد بحث و بررسی قرار داده است. نتایج بحث حاکی از آن است که عنوان صحابی به معنای اصطلاحی، حقیقت متشرعه است و در دوره‌های بعد در میان مسلمانان پیدا شده ...  بیشتر