نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علمو پزشکی شیراز

چکیده

پژوهش و مطالعه در گلواژه های قرآنی و مفاهیم عالیه آن به سبک های مختلفی انجام می گیرد و هر سبکی نیز متضمن مصالح و لطایفی برای پژوهشگر خواهد بود. مطالعه به سبک تفسیر تنزیلی نیز سبکی مشروع و در بردارنده دقایق و لطایفی است که هنگام کار بستن آن در فرایند فهم و مطالعه قرآنی بر محقق آشکار می گردد. در پژوهش حاضر واژه خلافت به سبک تفسیر تنزیلی مورد پژوهش و حدود 15 آیه در 10 سوره مکی و مدنی که این لفظ استعمال مرتبط داشته مورد فحص و دقت قرار گرفته است. این جستار بر آن است تا نتایجی را که منحصرا از آثار سبک تفسیر تنزیلی است در آیات مورد مطالعه آشکار و بیان نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Caliphate in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • abdolah gholami

چکیده [English]

Among different types of Qura nic exegesis, tafsir-e tanzili (exegesis of Qura nic chapters according to their order of revelation) is a legal approach whose great subtleties are appreciated during the process of exegesis by the researcher. The author of this paper seeks to adopt tafsir-e tanzili to study the word caliphate in verses among ten Meccan and Medinan chapters of the Holy Quran. The findings are restricted to those revealed by this certain type of Qura nic exegesis in order to encourage further researches in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caliphate
  • caliph of A llah
  • successor
  • A rc of A scent
  • Knowledge of the Divine Names