مقاله پژوهشی
مطالعه و بررسی خلافت در قرآن

عبدالله غلامی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1391، صفحه 5-18

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5602

چکیده
  پژوهش و مطالعه در گلواژه های قرآنی و مفاهیم عالیه آن به سبک های مختلفی انجام می گیرد و هر سبکی نیز متضمن مصالح و لطایفی برای پژوهشگر خواهد بود. مطالعه به سبک تفسیر تنزیلی نیز سبکی مشروع و در بردارنده دقایق و لطایفی است که هنگام کار بستن آن در فرایند فهم و مطالعه قرآنی بر محقق آشکار می گردد. در پژوهش حاضر واژه خلافت به سبک تفسیر تنزیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آزادی و آزادگی از دیدگاه قرآن کریم

محمد جواد روزگر

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1391، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5603

چکیده
  قرآن کریم بشارت دهنده و پیام آور آزادی در همه سطوح و ساحت های آن بر اساس ساحت های وجودی انسان است و آزادی معنوی و اجتماعی را در ارتباط با ابعاد فردی و جمعی آدمیان ارائه و فرمول عدم تفکیک آزادی درونی و بیرونی را مطرح و مدل نظام مند آزادی اندیشه و عقیده را در ارتباط با آزادی درونی و معنوی ترسیم و تفسیر کرده است. در مقاله پیش رو ازادی معنوی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
راهبرد صبر در تبلیغ و رسالت حضرت محمد ص
دوره 3، شماره 10 ، آذر 1391، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5604

چکیده
  صبر در قرآن کریم به عنوان راهبرد پیشبرد اهداف انبیا مطرح است. این راهبرد در طول حیات و رسالت حضرت محمد ص کارکرد فراوانی داشته است. کفار برای انصراف رسول اکرم ص از انجام رسالت خویش، طرح های مختلف از جمله تطمیع، اذیت و آزار، تخریب شخصیت، تحریم شنیدن قرآن و محاصره اقتصادی را اجرا کردند اما ان حضرت ص با صبر تام محمدی بر تمام این طرح ها غلبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه دعا و فضایل اخلاقی از دیدگاه دین اسلام و عرفان

امرالله معین

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1391، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5605

چکیده
  از ابتدای خلقت بشر تاکنون، در تمامی ادیان الهی و غیر الهی، انسان معتقد، در عابدانه ترین نقش عبودیت خویش در محضر معبود به عنصر عبادت و از آن میان در خالصانه ترین شکل آن به دعا رسیده است. سخن به گزاف نیست اگر دعا را لب بندگی بدانیم چرا که در تعمقی عمیق یک دعای حقیقی و کامل، مشمول تمامی عناصر خلوص و ایمان است. این مسئله که یک دعا کننده ی واقعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی دعا از منظر کلام خدا

امیر حمزه سالارزایی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1391، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5606

چکیده
  نویسنده در این مقاله که بیان توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای انجام گرفته در بررسی رسم دعا از منظر کلام خدا، در یک استقرای قرآنی ثابت نموده که سبک و سیاق ادعیه قرآنی از چنان لطافت هایی برخوردار است که حتی در موازنه با ادعیه غیر قرآنی و از سوی اولیای خدا بی نظیر است. حاصل مقاله پیش روی این شد که به طرز شگفت انگیزی افتتاح دعاهای قرآنی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه احساس امنیت و بهداشت روانی در قرآن کریم

یوسف فتحی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1391، صفحه 97-124

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5607

چکیده
  احساس امنیت احساس آزادی نسبی از خطرات و تهدیدات است که به فرد آرامش جسمی و روحی می بخشد و نقش حیاتی در تامین بهداشت روانی و اجتماعی دارد. در مقابل، احساس ناامنی، خطرات و تهدیدهایی هستند که افراد جامعه را دچار اضطراب و نگرانی می کنند. این جستار قصد دارد نسبت احساس امنیت –احساس ناامنی با بهداشت روانی-بیماری روانی را در قرآن کریم بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیری در روایت رایت

محمد سبحانی نیا

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1391، صفحه 125-138

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5608

چکیده
  برخی با تمسک به ظاهر روایت رایت، که در ظاهر به طور عام، هر نوع قیام و برافراشتن هر پرچمی پیش از ظهور حضرت حجت الاسلام را محکوم و پرچمدار آن را طاغوت معرفی می کند به عدم مشروعیت تشکیل حکومت در عصر غیبت و تحریم هر حکومتی پیش از آن، حکم کرده اند. این نوشتار کوشیده است ضمن ارائه تفسیری منطقی از روایت رایت با تکیه بر آیات قرآن و احادیث معتبر ...  بیشتر