نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

قرآن کریم بشارت دهنده و پیام آور آزادی در همه سطوح و ساحت های آن بر اساس ساحت های وجودی انسان است و آزادی معنوی و اجتماعی را در ارتباط با ابعاد فردی و جمعی آدمیان ارائه و فرمول عدم تفکیک آزادی درونی و بیرونی را مطرح و مدل نظام مند آزادی اندیشه و عقیده را در ارتباط با آزادی درونی و معنوی ترسیم و تفسیر کرده است. در مقاله پیش رو ازادی معنوی و اجتماعی بر محور آیات و احادیث تحلیل و تعلیل گشته و معنویات و اجتماعیات با هم و در هم تنیده و به هم پیوسته دیده شده است تا نشان دهد که اسلام ناب علل موجده، جهت دهنده و مبقیه آزادی در همه ابعاد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Liberty and Liberality from the Holy Qurans Viewpoint

نویسنده [English]

  • mohammad javad rudgar

چکیده [English]

The Holy Quran is the messenger of liberty at all levels and defines its different domains in line with mankind s existential domains. It also demarcates spiritual and social liberties according to the individual and collective aspects of mankind s life, formulates the inseparability of internal and external liberties and develops a systematic model for liberty of thought and discussion according to internal as well as spiritual liberty. The present article is an attempt to analyze the spiritual and social liberties on the basis of the Qura nic verses and hadiths from a perspective which deems spiritual and social issues intertwined. The results indicate that pure Islam generates and maintains liberty at all levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • spiritual liberty
  • social liberty
  • liberty of thought and discussion
  • liberal mind