نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

نویسنده در این مقاله که بیان توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای انجام گرفته در بررسی رسم دعا از منظر کلام خدا، در یک استقرای قرآنی ثابت نموده که سبک و سیاق ادعیه قرآنی از چنان لطافت هایی برخوردار است که حتی در موازنه با ادعیه غیر قرآنی و از سوی اولیای خدا بی نظیر است. حاصل مقاله پیش روی این شد که به طرز شگفت انگیزی افتتاح دعاهای قرآنی با دعاهای غیر قرآنی تفاوت معناداری دارد لذا در صحت و قوت برخی دعاهای غیر قرآنی که خداوند با ادات مصوت و غیر صفت فعلی رب مورد ندا واقع شده، درنگ کنیم. در پایان متذکر می شویم که پیشینه ای تحت عنوان این نوشتار یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Qura nic Prayers

نویسنده [English]

  • amir hamzeh salar zai

چکیده [English]

The author of this paper seeks to prove by means of descriptive- analytic method and library researches that the Qura nic prayers are so delicate that the non-Qura nic prayers recited by the prophets and saints lag seriously behind them. The results demonstrate that the Qura nic prayers open with words markedly different from those of non-Qura nic ones; therefore, those non-Qura nic prayers in which God, against His divine dignity and omniscience, is addressed by words other than Rabb are open to suspicion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qura nic prayers
  • non-Qura nic prayers
  • actual attribute of God
  • addressee s dignity
  • balance between precept and subject
  • omniscience