نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تفرش

چکیده

برخی با تمسک به ظاهر روایت رایت، که در ظاهر به طور عام، هر نوع قیام و برافراشتن هر پرچمی پیش از ظهور حضرت حجت الاسلام را محکوم و پرچمدار آن را طاغوت معرفی می کند به عدم مشروعیت تشکیل حکومت در عصر غیبت و تحریم هر حکومتی پیش از آن، حکم کرده اند. این نوشتار کوشیده است ضمن ارائه تفسیری منطقی از روایت رایت با تکیه بر آیات قرآن و احادیث معتبر و قراین و شواهد دیگر، ادعای یاد شده را نقد کند و بر این نظر تاکید نماید که این روایت اطلاق ندارد و شامل قیام هایی که برای اقامه دین و مبارزه با ستم و بدون انگیزه های نفسانی صورت می گیرند نمی شود. در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Glance at 'Flag' Narration

نویسنده [English]

  • mohammad sobhani nia

چکیده [English]

Some condemn the governments established during the Occultation of Imam Mahdi (AS) as illegal and unlawful on the basis of the 'flag' narration (Rewayat-e Rayat) which apparently denounces raising the flag of revolution before the Advent of Imam Mahdi (AS) and introduces the flag-raisers as satanic tyrants. This library research aims to provide a logical interpretation of the famous narration on the basis of Qura nic verses, authentic narrations and other types of evidence in order to criticize the above claim and prove that it does not apply to the revolutions conducted to support the religion and fight tyranny and injustice

کلیدواژه‌ها [English]

  • satanic tyrant
  • deviance
  • invitation
  • waiting
  • Qa em (AS)
  • flag
  • Revolution