دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 5-137 
2. «صراط مستقیم» در تفاسیر قرآن و آثار ابن‌عربی

صفحه 27-46

سعید قاسمی پرشکوه؛ محمد حسین خوانین زاده


3. بررسی مبانی انسان‌شناختی سلامت معنوی در قرآن

صفحه 47-60

علی اصغر زکوی؛ رحمت الله مرزبند؛ حسین جلاهی


5. عصمت پیامبران در قرآن و عهدین

صفحه 81-96

عباس اشرفی؛ ام البنین رضایی