مقاله پژوهشی
خداشناسی از طریق آثار صُنع الهی در عالم تکوین (از دیدگاه قرآن کریم و نهج‌البلاغه)

نصرت نیل ساز؛ زهره بابا احمدی میلانی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1392، صفحه 5-26

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5609

چکیده
  یکی از راه‌های اثبات وجود خدای متعال، شناخت او از طریق آثار صُنع الهی در عالم تکوین است، بدین گونه که انسان با مشاهدة اسرار طبیعت و نظم محیّرالعقول حاکم بر جهان هستی، و تفکّر در اینها به شناخت خدای متعال می‌رسد. در موارد متعدّدی از آیات قران کریم و فرازهایی از نهج‌البلاغه به اثبات وجود خداوند با استفاده از آیات آفاقی پرداخته است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
«صراط مستقیم» در تفاسیر قرآن و آثار ابن‌عربی

سعید قاسمی پرشکوه؛ محمد حسین خوانین زاده

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1392، صفحه 27-46

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5610

چکیده
  در طول تاریخ صوفیّه باعثِ تحوّل بسیاری در فرهنگ و معارف اسلامی و قرآنی شده‌اند و با ابزار تأویل و تفسیر در دست، به سراغ موضوعات اسلامی رفته‌اند. از جملة این موضوع‌ها، مسألة «صراط مستقیم» است که در دورة عرفان علمی و مَدرسی از تطوّر برکنار نمانده است و صوفیان و عارفان و در رأس آنها محیی‌الدّین ابن‌عربی برای این ترکیب مفاهیم تازه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مبانی انسان‌شناختی سلامت معنوی در قرآن

علی اصغر زکوی؛ رحمت الله مرزبند؛ حسین جلاهی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1392، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5611

چکیده
  ارائة تعریف درست از سلامت و تبیین ابعاد آن، همواره مورد توجّه دانشمندان بوده است. سلامت، با حیات انسان گِرِه خورده است و امروزه سلامت معنوی مورد توجّه سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. هدف این نوشتار، تبیین مبانی انسان‌شناختی سلامت معنوی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی است. بررسی و تحلیل آیات قرآن نشان می‌دهد که آموزه‌های وحیانی جدا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مصادیق نوآوری‌های تربیتی در قرآن (در محورهای مقایسه، تمثیل و شیوة جلب توجّه)

قاسمعلی کابلی؛ محمد حسین مردانی نوکنده

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1392، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5612

چکیده
  نگاهی اجمالی به قرآن‌کریم مبّین آن است که سراسر آیات قرآن سرشار از نوآوری و ابداع نکات هدایت‌بخش است. بنابراین، بر هر انسان مسلمان فرض است که با تأسّی به قرآن، درس‌های خلاّقیّت و نوآوری‌های تربیتی آن را فراگیرد و آنها را برای شکوفایی امّت واحد اسلام به کار بندد. هدف اصلی این مقالة پژوهشی، تبیین و نشان دادن مصادیق نوآوری‌های تربیتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عصمت پیامبران در قرآن و عهدین

عباس اشرفی؛ ام البنین رضایی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1392، صفحه 81-96

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5613

چکیده
  در این مقاله عصمت انبیاء در قرآن و عهدین در ماهیت عصمت و مفهوم آن، عصمت انبیاء و اشتراک-ها و افتراق‌ها (یعنی مقایسة این دو کتاب مقدّس) به روش تطبیقی بررسی شده است. هر چند قرآن و عهدین عصمت انبیا را در دریافت و ابلاغ وحی می‌پذیرند، امّا در قرآن با مسألة ترک اَولَی پیامبران مواجه می‌شویم که در یهودیّت و مسیحیّت وجود ندارد، بلکه یهود و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جستاری در مفهوم‌شناسی و گسترة اخلاص در قرآن

سید حسن بطحایی گلپایگانی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1392، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5614

چکیده
  دعوت به خداپرستی و اخلاص در بندگی سرلوحة دعوت همة انبیاء الهی بوده است. دستور بندگی خالص در قرآن علاوه بر واژة اخلاص و مشتقّات آن با کلمات و عبارت‌های متنوّع دیگری آمده است؛ مانند: «یُریدُونَ وَجْهَه»، «أَسلم وجهه لله»، «نَصَحُوا لِلَّهِ»، «اِبْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّه»، «اِبْتِغاءَ وَجْهَ اللَّه»، «وَ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واژگان مشترک قرآن کریم و برترین چکامه‌های عربی پیش از اسلام

حسن دادخواه

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1392، صفحه 117-137

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5615

چکیده
  قرآن کریم در محیطی پا به عرصة هدایت مردم نهاد که زبان عربی در اوج فصاحت و بلاغت قرار داشت و طبیعی است که زبان قرآن برای برقراری ارتباط با آنان از واژگان و تعبیرهای متعارف آن جامعه استفاده کند. از سوی دیگر، سروده‌های موسوم به چکامه‌های هفت یا ده‌گانة شاعران عرب پیش از اسلام که گنجینه شعر، ادب و فرهنگ مردمان آن روزگار به شمار می‌آید، ...  بیشتر