نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 هیئت علمی دانشگاه کوثر تهران

چکیده

در آیات قرآن به صراحت از تبرّج زنان نهی شده است. قلمرو تبرّج زنان از منظر قرآن وسیع‌تر از اظهار زینت و تبرّج در پوشش است و مظاهر دیگر مانند تبرّج در رفتار، محتوای گفتار و... را شامل می‌گردد و هر نوع تکشّف، آشکار شدن و جلوه‌گری اعمّ از نحوة پوشش، نحوة رفتار، محتوای گفتار و ... از سوی زنان در انظار مردان نامحرم که زمینه‌ساز ارتکاب گناه گردد، تبرّج به شمار می‌آید. این مقاله با روش کتابخانه‌ای در گردآوری داده‌ها و شیوة توصیفی‌ ـ تحلیلی، در تجزیه و تحلیل داده‌ها و با استناد به آیات قرآن اثبات کرده است که تمامی مظاهر تبرّج اعمّ از تبرّج در پوشش و رفتار و محتوای گفتار و ... مورد نهی و منع قرآن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Forbiddance of Women’s Tabarruj in the View of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • kavous rouhi baranghad 1
  • mohamad hoseyn khavanin zadeh 2
  • fatemeh sadat saeedi 3

چکیده [English]

Tabarruj [a woman’s display of beauty in an improper place] is expressly forbidden in the Qur’an. Its scope is defined in the Qur’an wider than only the way a woman dresses and it includes tabarruj in behaviour, tabarruj in the content of ones words, etc. as well. In other words, any kind of displaying and showing off one’s beauties and beautifications in the presence of non-mahram men [i.e. men in the presence of whom a woman is required to have hijāb], which indeed facilitates committing sins, will be counted as tabarruj, be it in the way she dresses, behaves or speaks. In addition to making references the Qur'an verses, this paper employs a library method of data collection and a descriptive-analytical method of data handling to prove that all kinds of tabarruj, including tabarruj in dress, in behaviour, in words, etc. are forbidden in the view of the Qur'an teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Qur'an
  • women
  • tabarruj
  • beautification
  • forbiddance