نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از مباحثی که لازم است ارتباط آن با وحی مورد بررسی قرار گیرد، بحث مکاشفة عرفانی است .در این نوشتار سعی شده با استفاده از کُتُب لغت و آیات قرآن و کلمات عرفا به سنجش این ارتباط توجّه شود و از آنجا که شناخت چیزی با تفکّر در آثار آن است، کشف عرفانی در مرتبة وحی نمی‌ایستد که شناختی عمیق‌تر و همه‌جانبه است و از این جهت هیچ عارف راستینی ادّعای وحی و نبوّت نداشته است و ابن‌عربی نبوّت تشریعی را متاعی ویژه می‌داند که دست عارفان از آن کوتاه است. در ادامه، تفاوت‌های معرفت عرفان با علوم وحیانی مورد توجّه قرار می‌گیرد و آنگاه آیاتی که دلالت بر الهی بودن وحی قرآنی دارد با عناوینی همچون قرآن و نقش قابلی پیامبر، تعبیر «قُل»، نقش جبرئیل در رساندن وحی و امور دیگر هرچه بیشتر این تفاوت آشکارتر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Relationship between the Divine Revelation and Illumination with a Focus on the Qur'an and Islamic Narrations

نویسنده [English]

  • hesamodin khalatbari

چکیده [English]

Mystic illumination is a topic area whose relationship with the Divine Revelation needs to be discussed. This paper aims to study this relationship by, first, referring to dictionaries and lexicons, the Qur'an verses and sayings of mystics. It finds out by way of comparing effects of the two matters that mystic illumination stands on a far lower level than Revelation, which is a comprehensive and much deeper kind of understanding. That is why no true mystic has ever claimed having Divine Revelations from God, which is, in the words of Ibn Arabi, a property far out of mystics’ hands. This paper then looks at the differences between knowledge gained through mysticism and through the Divine Revelation. Finally, it explores the Qur'an verses which indicate Divinity of the Revelation of the Qur'an under a number of topics including the receptive role of the Prophet in the Revelation, use of ‘qul’ [‘say!’] in the Qur'an, and the role of Jibrā’īl [Angel Gabriel] in the Devine Revelation, among others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divine revelation
  • illumination
  • Mysticism
  • mystic revealing
  • the Qur'an