نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

نوع نگرش انسان به پدیده‌ها و اتّفاقات پیرامون خود متفاوت است؛ بعضی افراد صاحب حسن ظن و نگاهی مثبت هستند و برخی نیز منفی‌نگرند و به همه چیز سوء‌ظن دارند. به همین دلیل هر فرد با توجه به داشته‌های شخصیتی خود، باعث تشدید یا تضعیف یکی از این دو رویکرد می‌شود. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی‌ـ تحلیلی، مبانی مثبت‌اندیشی و بازخورد آن در زندگی حضرت یوسف(ع) ارزیابی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ایمان، خویشتنداری و احسان از جمله ملاک‌هایی‌ هستند که حضرت یوسف(ع) با به‌کارگیری صحیح آن‌ها توانست به مقام تعبیر و بازخوانی نمادها دست یابد و علاوه بر رشد شخصیّت معنوی، جایگاه اجتماعی خود را نیز ارتقاء دهد. لذا با توجّه به شمولیّت مصادیق قصص قرآن، هر فردی با اکتساب اخلاقیات مثبت می‌تواند مهارت‌های زندگی خود را بالا برده، در چالش‌های پیش‌ رو، عملکردی سازنده داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Positive Thinking Based on the Story of Prophet Yusuf

نویسندگان [English]

  • Mostafa Rezazadeh Bolouri 1
  • Habib Allah Halimi Jolodar 2

چکیده [English]

Attitude of the people towards surrounding events and phenomenon is different. Some people have a positive look, and some have negative attitudes. Therefore, each person strengthen or weaken one of two views based on his personality types. This article is about positive thinking principles of Prophet Yusuf and evaluates its feedbacks in his life using an analytical - descriptive approach. Findings showed that such criteria as faith, self-restraint, and charity are inherent in Prophet Yusuf personality through which he could properly manage to interpret and reread the symbols. He could develop not only his spiritual character but also his social status. Therefore, according to stories of the Quran, every person with a positive moral acquisition is able to raise their life skills face the possible challenges successfully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet Yusuf
  • faith
  • Self-restraint
  • Charity
قرآن کریم.
ابن‌سیرین، محمد. (1366). کلیات تعبیر خواب. چ4. تهران: کانون انتشارات علمی.
احمدی، بابک. (1375). حقیقت زیبایی. چ 3. تهران: نشرمرکز.
اسپیلکا، برنارد، دبلیو هود، رالف هونسبرگ و ریچارد بروس گرساچ. (1390). روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی. ترجمة محمد دهقان. چ1. تهران: انتشارات رشد.
اسلامی، حبیب‌الله. (بی‌تا).روانشناسی و رؤیا. تهران: انتشارات اشراقی.
الکس جانسون، رابرت. (1393). تحلیل کاربردی خواب و رؤیا. ترجمة نیلوفر نواری. چ1. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی.
الیاده، میرچا. (1375). دین‌پژوهی. ترجمة بهاء‌الدین خرمشاهی. چ2. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
امیرحسینی، خسرو و محمد مخاطب. (1384). مهارت‌های اساسی زندگی اجتماعی ـ اخلاقی. چ1. تهران: عارف کامل.
امین اصفهانی، سیده نصرت. (1361). مخزن العرفان فی تفسیر قرآن. تهران: نهضت زنان مسلمان.
ترکه، صائن‌الدین علی.(بی‌تا).  شرح فصوص الحکم. قم: بیدار.
جرجانی، علی‌بن محمد. (بی‌تا). التّعریفات. تهران: ناصرخسرو.
چپمن، الوود. (1381). نگرش مثبت. ترجمة فهیمه نظری. تهران: مؤسسه ایزایران.
حسینی همدانی، سید محمدحسین. (1404ق.).  انوار درخشان. تهران: کتابفروشی لطفی.
راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد. (1412ق.).  المفردات فی غریب القرآن. بیروت: دارالعلم ـ الدارالشام.
ستاری، جلال.(1378). اسطوره و رمز (مجموعه مقالات). چ2. تهران: سروش.
ــــــــــــــــــ . (1373). درد عشق زلیخا. چ1. تهران: انتشارات توس.
شفیع‌آبادی، عبدالله. (1375). مبانی روانشناسی رشد. چ 8. تهران: انتشارات چهر.
طباطبائی، سید محمدحسین. (1417ق.). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیه.
طبرسی، فضل‌بن‌حسن. (1372). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: انتشارات ناصرخسرو.
فروم، اریک. (1378). زبان از یاد رفته. ترجمة ابراهیم امانت. چ6. تهران: انتشارات فیروزه.
فروید، زیگموند. (1385). تفسیر خواب. ترجمة شیوا رویگران. چ1. تهران: نشر مرکز.
قرشی، علی‌اکبر. (1371). قاموس قرآن. چ 6. تهران: دارالکتب‌الإسلامیه.
قرطبی، محمدبن احمد. (بی‌تا). الجامع لأحکام القرآن. بیروت: دارالکتب العربی.
کرازی، میر جلال‌الدین. (1372). حماسه، رؤیا، اسطوره. چ1. تهران: نشر مرکز.
گنابادی، سلطان محمد. (1408ق.). تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة. بیروت: مؤسسة الأعلمی ‌للمطبوعات.
گوستاو یونگ، کارل. (1376). انسان و سمبل‌هایش.ترجمة حسن اکبریان طبری. چ1. تهران: انتشارات یاسمن.
مرعشی، سیدعلی. (1387). بهداشت روان و نقش دین. تهران: شرکت‌ انتشارات علمی و فرهنگی.
مصطفوی، حسن. (1360). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مغنیه، محمّدجواد. (1424ق.). تفسیر الکاشف. تهران: دارالکتب الإسلامیه.
نجفی خمینی، محمدجواد. (1398ق.).تفسیر آسان. تهران: انتشارات اسلامیه.
وایس، لی‌لی. (1382). کاربرد تحلیل رؤیا در روان درمانی. ترجمة علی صاحبی و منصور حکیم جوادی. چ 1. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
هوهنه‌گر، آلفرد. (1381). نمادها و نشانه‌ها. ترجمة علی صلح‌جو. چ 7. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.