منطق فهم آیت‌الله جوادی آملی در تفسیر آیات زن

علی‌رضا فخاری؛ مهسا علی داد ابهری

دوره 13، شماره 51 ، اسفند 1401، ، صفحه 83-112

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.71592.2736

چکیده
  روش‌شناسی یکی از مهم­ترین و بنیادی‌ترین مباحث در گستره تفسیر متون مقدس است که خود در سطوح مختلفی قابل طرح است. بررسی و ترسیم منطق فهم، بدون‌شک یکی از مهم­ترین ارکان آن است. منطق فهم مفسر، حیطه گسترده‌ای از باورها و شناخت‌های عمیق او را شامل می‌شود که می‌توان آن‌ها را در ساختارهای کلی نگاه به جهان، انسان و مباحث معرفت‌‌شناختی، ...  بیشتر