قرآن و معارف قرآنی
تحلیل تطبیقی حکمت ایوب در قرآن کریم و کتاب ایوب عهد عتیق

محمد کاوه

دوره 14، شماره 52 ، فروردین 1402، ، صفحه 203-231

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.69053.2657

چکیده
  حکمت ایوب موضوعی مشترک بین قرآن مجید و کتاب­ایوب است. پرسش پژوهش ویژگی حکمت ایوب در دو کتاب است. اهمیت موضوع پژوهش، تبیین یکی از اوصاف قرآن یعنی مهیمن بودن قرآن، گفت­و­گوی بین ادیانی، تنظیم هم­گرایی بینش دین­داران نسبت به حکمت ایوب است. فرضیه تحقیق ناهم­سویی­ نسبی گزارش ویژگی­هاست. روش پژوهش مطالعه تطبیقی آیات قرآن و ...  بیشتر

مقایسه بنیانهای هستی شناختی حکومت سلیمان در قرآن مجید و عهدین

محمد کاوه

دوره 12، شماره 47 ، دی 1400، ، صفحه 97-124

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.63935.2445

چکیده
  حکومت الهی یکی از نعمات خداوند است که موجب تنظیم بهتر روابط انسان، هدایت و در نهایت سعادت او می‌گردد. قرآن مجید و عهدین هر دو از حکومت سیلمان سخن گفته‌اند. با توجه به جایگاه بنیان‌های هستی‌شناختی حکومت به عنوان مبنای بنای حکومت، سؤال پژوهش حاضر این است: بنیان‌های هستی‌شناختی حکومت سلیمان در قرآن و عهدین چیست؟ اهمیت موضوع به تاثیرگذاری ...  بیشتر

ویژگی وعده های الهی در قرآن و روایات

محمد کاوه؛ فاطمه محمد حسنی

دوره 10، شماره 37 ، شهریور 1398، ، صفحه 205-236

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.42828.1911

چکیده
  وعده‌الهی، موضوعی پر بسامد در قرآن مجید و سنت معصومان(ع) است. در گونه‌شناسی وعده‌ها، می‌توان آنها را به وعده‌های مربوط به پیامبران(ع)، عموم مؤمنان و خواص آنها تقسیم کرد. با توجه به رابطه‌علّی میان بینش‌ها و کنش‌ها، اطلاع از ویژگی وعده‌ها به عنوان مجموعه‌ای از بینش‌ها در تقویت دینداری مؤثر است. علاوه بر ویژگی و نتایج خاص وعده‌ها ...  بیشتر