چگونگی تمثّل فرشتگان با تاکید بر رویکرد قرآنی

کاوس روحی برندق؛ سید ابوذر نجیبی

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1401، ، صفحه 147-178

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.66737.2564

چکیده
  یکی از مسائل مورد بحث در مورد فرشتگان در قرآن کریم، مسئله تمثّل و چگونگی تمثّل آنها میباشد که در فهم بسیاری از مسائل مطرح در متون دینی، تأثیرگذار است. این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی، به چگونگی تمثّل فرشتگان مبتنی بر آیات قرآن و بررسی دیدگاه های دانشمندان اسالمی به ویژه مفسران قرآن کریم پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: 1 ...  بیشتر

تحلیل و بررسی دلالت آیة تطهیر بر عصمت اهل بیت(ع) در نگاه مفسران شیعه و اهل سنّت

کاوس روحی برندق؛ سید سجاد غلامی

دوره 8، شماره 30 ، آذر 1396، ، صفحه 103-132

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8722

چکیده
  در قرآن کریم، آیاتی با بسامد فراوان دربارة امامت، ولایت و فضایل اهل بیت(ع) وجود دارد. یکی از این آیات که مفسران در محتوای آن بحث و گفتگو کرده‌اند، «آیة تطهیر» می‌باشد که راهگشاترین آیه دربارة منزلت، عصمت و امامت اهل بیت(ع) است. این مقاله دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنتّ (بیش از 25 تفسیر) را دربارة چگونگی دلالت آیه بر عصمت مورد پژوهش ...  بیشتر