نویسنده = خلعتبری، حسام الدین
تعداد مقالات: 3
1. درآمدی بر رابطة وحی و مکاشفه با تأکید بر قرآن و روایات

دوره 4، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 137-148

حسام الدین خلعتبری


2. بررسی و نقد کتاب تاریخ سیاسی اسلام رسول جعفریان

دوره 2، شماره 4، بهار 1390، صفحه 95-134

حسام الدین خلعتبری؛ محمد ادیبی مهر؛ محمد حسین خوانین زاده؛ مهر علی لطفی


3. وحی و کاربردهای قرآنی آن

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 123-146

حسام الدین خلعتبری