نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

وحی در لغت به معنای اشاره، نوشتن، کلام پنهانی، ... و هر چیزی است که به دیگری القا می کنند به هر شکلی با توجه به صحبت لغت شناسان، انتقال پنهانی تقریبا در همه موارد مشترک است. به نظر می رسد سرعت معنای مطابقی وحی نمی باشد. در قران واژه وحی و مشتقاتش بیش از ۷۰ بار به کار رفته که در تمام موارد آن، به نحوی انتقال پنهانی نهفته است. موارد کاربرد وحی در قران به لحاظ معنایی، تقدیر قوانین و سنن الهی در جهان هستی و هدایت غریزی و... می باشد. وحی رسالی شایع ترین کاربرد قرانی وحی است. در آیه 51 سوره شوری، وحی در معنای اخص از ارتباط رسالی امده است. تعریف حقیقی وحی نیازمند تجربه پیامبرانه است، لذا دیگران از درک آن ناتوان اند. در تعریفی جامع تر، وحی ارتباط ویژه خداوند با پیامبران، از راه هایی که آیات قرانی بر آن دلالت دارد (فرشته، مستقیم، ورای حجاب و در قالب گفتار با نوشتار و ...)، می باشد؛ وحی در این معنا مافوق آگاهی عادی بشر (حسی، عقل، تجربه عرفانی) و مقرون با عصمت انبیاست و نظیری در غیر انان ندارد؛ از این رو شنودهای غیبی امامان (ع) وحی اصطلاحی دانسته نمی شود. از موارد کاربرد وحی در استفاده می شود که: معنای جامعه وحی، همان «القای پنهانی» است. اصطلاح خاص وحی رسالی در قرآن اخص از مفهوم لغوی، و اصطلاح عام وحی رسالی متمایز از یا متعارض با دیگر کاربردهاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of Prophetic Revelation and its Relationship with Its Literal Meaning and Application in Quran

نویسنده [English]

  • hesamodin khalatbari

چکیده [English]

Revelation literally means sign, inscription, hidden language, etc, or anything suggested to anyone in any ,vay possible and according to lexicographers, hidden transfer is a common feature among all these terms. It seems that speed is not the equivalent meaning fnr revelation. The term revelation and the other words derived from it have been used for more than 70 times in Quran, where all cases involve the meaning of hidden transfer. From the semantic point of view, the term revelation in Quran practically means Divine Forcorclination and Decree of God in the universe (Fussilat/ 12, al-Zilzal/5-6), and innate guidance. Prophetic revelation is the most prominent type of revelation used in Quran. In the verse 51 of Counsel, revelation in its proper meaning is drawn from prophetic relation. The exact definition of revelation requires prophetic experience in deed, so other people are unable to perceive its real meaning. Generally, revelation involves a special relationship between God and the prophets through some ways referred to in Quran verses (angel, direct, explicit and in the spoken or written form, ctc.), Revelation in these terms is beyond the common knowledge of human beings (intuition, reason, and mystic experience), requires inerrancy of prophecy and is unique, so hidden hearing of Imams is not considered to be revelation in idiomatic terms. ,..his concept has also been used in Quran. The comprehensive meaning of revelation is "hidden suggestion". The prophetic revelation in Quran is distinct from its literal meaning in specific terms and in general terms, it is also distinguished from orher usages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • revelation in literal terms
  • usage in Quran
  • revelation in idiomatic terms
  • leading elation
  • prophetic revelation