عقل و افراط و تفریط ها

محمد اسدی گرمارودی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1389، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5528

چکیده
  در این مقاله ضمن تعریف عقل و تعیین جایگاه آن در آیات و روایات، به نقد و بررسی نظرات افراطی و تفریطی در آن خصوص، پرداخته شده است. این نقد و بررسی در مقاله حاضر، اختصاص به جنبه نقلی ندارد، بلکه تحلیلی عقلی نیز در این خصوص صورت گرفته و ریشه های افراط و تفریط تبیین شده است. کوشش نگارنده آن است که اهمیت عقل را معلوم نماید و از افراط و تفریط ...  بیشتر

لزوم اخلاق در جهان امروز

محمد اسدی گرمارودی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، ، صفحه 119-135

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5541

چکیده
  یکی از مسائل مهم و مورد ابتلای جامعه امروز بشری مسئله اخلاق و رفتار انسانی است. از یک سو فقدان امور اخلاقی، نظام خانواده و جامعه را از هم پاشیده و از سوی دیگر ضرورت و اهمیت اخلاق زیر سوال رفته است. با همه این مشکلات هنوز تصور میشود امور اخلاقی به جوامع گذشته مربوط بوده و در دنیای امروز بدان نیازی نیست. این مقاله می کوشد تا با تعریف علم ...  بیشتر