بازکاوی کارکرد قصص قرآنی در تحلیل آینده‌نگاری راهبردی (مطالعۀ موردی داستان بنی‌اسرائیل)

رضوانه دستجانی فراهانی؛ احمد آکوچکیان؛ عباس اشرفی

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1400، ، صفحه 34-64

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.12801

چکیده
  مقوله پیشرفت با نظر به عینیت آن در موقعیت‌های زمانی و مکانی، نیازمند الگوی معین با رویکرد آینده‌نگری و آینده‌نگاری است. نقش آموزه‌های دین در آینده‌نگاری تمدنی، یک مسئله محوری و راهبردی در دورۀ معاصر است. برجسته‌ترین فصل آموزگاری آینده‌نگاری دینی، رخدادهای تاریخ تمدنی و به طور خاص، قصص هستند. رویکرد آینده‌نگاری به مدد قصص، اصلی ...  بیشتر

عصمت پیامبران در قرآن و عهدین

عباس اشرفی؛ ام البنین رضایی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1392، ، صفحه 81-96

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5613

چکیده
  در این مقاله عصمت انبیاء در قرآن و عهدین در ماهیت عصمت و مفهوم آن، عصمت انبیاء و اشتراک-ها و افتراق‌ها (یعنی مقایسة این دو کتاب مقدّس) به روش تطبیقی بررسی شده است. هر چند قرآن و عهدین عصمت انبیا را در دریافت و ابلاغ وحی می‌پذیرند، امّا در قرآن با مسألة ترک اَولَی پیامبران مواجه می‌شویم که در یهودیّت و مسیحیّت وجود ندارد، بلکه یهود و ...  بیشتر