مناسبات خرد و کلان در قصص قرآنی سور اولیه مکّی در پرتو داستان‌های انبیاء با محوریت مکافات

زهره اخوان مقدم

دوره 13، شماره 51 ، دی 1401، ، صفحه 177-212

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.66219.2549

چکیده
  بحث علم‌المناسبه به تعبیر قدما، نظم و انسجام به تعبیر متاخرین، و زنجیرمندی و بینامتنیت در قاموس زبان‌شناسی متن‌محور معاصر، از جمله مباحثی‌است که از بدو نزول قرآن تا عصر حاضر، مورد توجه قرآن‌پژوهان قدیم و جدید مسلمان و غیرمسلمان بوده­است. امروزه برخی مستشرقان، معتقدند که قرآن توده‌ای درهم و نامنسجم است. همچنین تکرار آیات در ...  بیشتر

تحلیل نشانه شناختی چگونگیِ وحی با تکیه بر مفهوم نزول در قرآن(بر اساس الگوی یاکوبسن)

زهره اخوان مقدم

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1400، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.59608.2279

چکیده
  اشاره به نزول وحی بر قلب پیامبرگرامی اسلام(ص) در آیاتی از قرآن، سبب ورود برخی نظرات در باب عدم وحیانی بودن الفاظ قرآن به مطالعات قرآنی معاصر شده است. در مقابل، گروهی از اندیشمندان نیز با تکیه بر دانش هایی که از گذشته رایج بوده، ادله ای جهت پاسخگویی به این دیدگاه ها ارایه کرده اند. از آنجایی که در دوره معاصر ، دانش های جدیدتری مانند زبانشناسی ...  بیشتر