تحلیل و ارزیابی کاربست واژگان مرض.اذی ضررو سقم در قرآن با تکیه بر تفسیر قرآن به قران

زهره نریمانی؛ مهدی عبداللهی پور؛ محبوبه موسایی پور

دوره 13، شماره 50 ، آذر 1401، ، صفحه 171-200

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.68830.2648

چکیده
  هر واژه در قرآن از جایگاهِ معناییِ ویژه خود برخوردار است، که واژه دیگر هرگز نمی­تواند جانشین آن و یا هم‌معنای آن به­شمار رود. ازاین­رو، بررسی واژه­های به ظاهر هم‌معنا در تفسیر و فهم آیات تأثیرگذار است. بررسی معنایی واژگان«مرض»، « ضُّرّ»، «أذی» و «سُقم» با بهره­گیری از روش تحلیل واژگانی و رویکرد تفسیری، ...  بیشتر

بررسی و واکاوی معنای جعل خلیفه در زمین

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی

دوره 10، شماره 39 ، اسفند 1398، ، صفحه 132-149

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.47704.1959

چکیده
  در آیه 30 سوره مبارکه بقره موضوع خلافت مطرح، ولی درباره مستخلفٌ عنه سکوت شده است. به موجب این مسأله، مفسران و قرآن‌پژوهانِ پیرو مکتب اهل‌بیت، در این باره با هم اختلاف نموده‌ و اقوال گوناگون مطرح شده است. اما قول راجح نزد بسیاری از مفسران شیعی آن است که مراد از خلیفه در اینجا حضرت آدم(ع) است و مقصود از خلافت وی نیز«جانشینی خدا» بر ...  بیشتر