نویسنده = مصلایی پور یزدی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی انتقادی تفسیر المنار از منظر علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 28-49

10.22054/rjqk.2020.48264.1975

امان اله ناصری کریموند؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ سید علی اسدی