جستاری از افعال الهی متناظر با معاد جسمانی در قرآن

مرتضی متقی نژاد

دوره 13، شماره 51 ، دی 1401، ، صفحه 57-82

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.68233.2627

چکیده
  اعتقاد به اصل معاد و بازگشت انسان بعد از مرگ، همزمان با آفرینش بشر بوده­است؛ مسلمانان در اصل بازگشت انسان بعد از مرگ اتفاق نظر دارند. اما کیفیت معاد به این که آیا معاد تنها روحانی است یا جسمانی و یا روحانی و جسمانی؟ این مسئله در بین مسلمان از چالش جدی برخوردار است. بر اساس برخی از افعال الهی مطرح در آیات قرآنی در باره آفرینش انسان این ...  بیشتر

جستاری در معنا ی باطل و ساختار آن در قرآن کریم

مرتضی متقی نژاد

دوره 11، شماره 42 ، آذر 1399، ، صفحه 85-110

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11994

چکیده
  با توجه به دلالت‌های معناشناختی آیات، متعلق بطلان، اعتقاد، وجود، فعل، و یا قول است. اعتقاد باطل در قرآن به دو صورت قابل پی جویی است: یک: باطل اعتقادی سببی: اعتقاد باطلی که سبب تحقق باطل های دیگر می گردد؛ مانند آیه « ... الَّذِینَ کَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ؛ همانا کفار از باطل پیروی می کنند (محمّد/ 3). پیروی از باطل که یک فعل باطل یا ...  بیشتر