کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 4
1. تحلیلی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مجاز قرآنی و نقد آن

دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 105-125

10.22054/rjqk.2018.32529.1704

حمزه علی بهرامی؛ مجتبی سپاهی


2. تحلیل انتقادی از انحراف سلفیه در معناشناسی صفات الهی از منظر قرآن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 7-36

10.22054/rjqk.2018.9479

صمد عبدالهی عابد؛ محمدفردین جلالی؛ علیرضا عبدالرحیمی


3. «صراط مستقیم» در تفاسیر قرآن و آثار ابن‌عربی

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 27-46

سعید قاسمی پرشکوه؛ محمد حسین خوانین زاده


4. بهره‌های هنری عین‌القضات از گزاره‌های دینی در تمهیدات

دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 137-162

مهدی دشتی؛ منصوره تقوایی