قوّامیت مردان و تأثیر آن بر فعالیت اجتماعی زنان از منظر قرآن کریم

حمیدرضا حاجی بابایی؛ وحید واحدجوان؛ مریم علیزاده

دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1401، ، صفحه 159-186

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.64987.2490

چکیده
  فعالیت اجتماعی زنان از جمله مسائلی است که امروزه با پیشرفت بشر و گسترش روابط انسانی، اهمیت بسیاری یافته است. زیرا زنان به عنوان نیمی از جامعه می‌توانند نقش‌های مؤثری در اجتماع داشته باشند. از سوی دیگر خانواده از منظر قرآن کریم، دارای جایگاه ویژه‌ای است به گونه‌ای که برای رعایت مصالح خانوادگی و اجتماعی، دستورات خاصی را جهت تنظیم ...  بیشتر

بررسی و پاسخ شبهة «قرآن و فرهنگ مردگرایی» از سوی مستشرقان

سید احمد هاشمی علی آبادی

دوره 8، شماره 31 ، اسفند 1396، ، صفحه 157-181

https://doi.org/10.22054/rjqk.2018.29109.1639

چکیده
  از جمله پرسش‌های درون‌متنی در حوزة مباحث زبان‌شناسی قرآن، سؤال از نحوة سخن‌گفتن قرآن در مواردی است که مردان و زنان را مخاطب قرار می‌دهد و یا دربارة مردان و زنان به طور خاص سخن می‌گوید و در این موارد، به زعم برخی اندیشمندان و مستشرقان، قرآن متأثر از فرهنگ زمانه، گفتمانی مردانه را اتخاذ نموده‌است و جانب‌دارانه سخن می‌راند. این ...  بیشتر

شخصیت های زنانه در قرآن با تکیه بر آراء روت رادد

مجید معارف؛ فاطمه واظعی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1389، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22054/rjqk.2010.5530

چکیده
  زنان و قرآن، عنوان مقاله ای است که دکتر روت رادد در دایره المعارف قرآن لیدن نوشته است. وی در بخشی از مقاله خود به بعضی از شخصیت های زنانه قرآنی مانند حوا (علیه السلام)، ملکه سبا و زلیخا می پردازد و با استفاده از تفاسیر و روایات و شان نزول هایی که مستندانی برای آنها ذکر نمی کند به بررسی و نتیجه گیری از آیات می پردازد. مطالب او نه پژوهشی موثق، ...  بیشتر