نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی تفاسیر "صحفا مطهره" در آیه دوم سوره بینه (98:2)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 28-50

10.22054/rjqk.2020.46742.1944

محسن حبیبی؛ علی شریفی؛ علی حاجی صفری


2. راهبرد قرآن‌کریم و روایات در کاهش رنج‌های بشری

دوره 9، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 67-98

10.22054/rjqk.2019.42295.1909

علی شریفی؛ مهدی رضائی


3. تحلیل چگونگی نظم قرآن درسطح معناـ بنیاد خرد با رویکرد زبانشناسی

دوره 8، شماره 28، بهار 1396، صفحه 127-152

10.22054/rjqk.2017.7919

علی شریفی؛ سروش شهریاری نسب؛ عیسی علیزاده منامن؛ فرزاد دهقانی