عوامل کشف و شهود در قرآن و روایات

محمد جواد رودگر

دوره 8، شماره 29 ، شهریور 1396، ، صفحه 87-115

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8228

چکیده
  یکی از منابع معرفت، «کشف و شهود عرفانی»، اعم از شهود عین‌الیقینی و حق‌الیقینی است که در قرآن و روایات از منزلت و موقعیت بنیادی‌ـ راهبردی برخوردار می‌باشد.: 1ـ عوامل حصول معرفت شهودی از منظر قرآن و روایات چیست؟ 2ـ آیا معرفت شهودی از منظر قرآن و روایات اعتبار و حجیت معرفت‌شناختی دارد؟ برونداد نوشتار حاضر که مبتنی بر روش نقلی‌ـ ...  بیشتر

زهره آسمان، زهرای زمین: تبیین عرفانی مقام فاطمه زهرا «س»

محمد جواد رودگر؛ مائده شاکری راد

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1390، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5572

چکیده
  اکتناه وجودی فاطمه زهرا (س) چنان است که معرفتِ به آن انسانِ کامل از نوع سهل و ممتنع است، سهولت دستیابی به چنین معرفتی به دلیل فراوانی فضائل و صعوبتش به جهت عمق و ژرفای غیر قابل غوص و وصول است.همین معنا را در این مقاله بر اساس رهیافت‌هایی چون وجود شناسی، معرفت شناسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار می‌دهیم و بر اساس معارف « ثَقلین» و ...  بیشتر

نظریة‌ امامت و ولایت با رویکردی انتقادی به نظریه‌های رقیب

محمد جواد رودگر

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1390، ، صفحه 83-106

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5560

چکیده
  نظریه امامت و ولایت مبتنی بر آیات قرآن و احادیث نبوی و علوی و ولوی است که با نگاه‌ درون دینی قابل دسترسی و اثبات است و یک ضرورت عقلانی- معرفتی و به منزله استمرار نبوت و رسالت است که با رویکردی «برون‌ دینی» قابل تبیین و دفاع معقول و منطقی و مبرهن است و همچنین یکی از ضروریات «فطرت» و باطن شریعت است. لذا امامت و ولایت نظریه‌ای ...  بیشتر