هندسه معنایی افترا بر خدا و نقش هستی شناسی در ترسیم آن

حسین حسن زاده

دوره 13، شماره 51 ، اسفند 1401، ، صفحه 141-176

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.71495.2735

چکیده
  افترا بر خدا، نسبت دادن چیزی به ناحق و یا بدون علم به خدای تعالی و یا توصیف او به چیزهایی است که در او وجود ندارد. هدف این پژوهش کشف منظومه معنایی افترا بر خدا در قرآن کریم با روش هستی شناسی (آنتولوژی) است که شیوه‌ای از علم اطلاعات و دانش شناسی برای مدیریت اطلاعات در یک حوزه علمی است. سؤال این است هستی شناسی چگونه می‌تواند ما را در کشف ...  بیشتر

آنتولوژی بسمله، دریچه‌ای برای ایجاد هستی شناسی معارف قرآن

حسین حسن زاده

دوره 12، شماره 44 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 111-138

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.12610

چکیده
  چکیده:هدف این مقاله ارائه مدلی برای سازماندهی‏ معارف قرآن است که بتوان به آسانی از این طریق به محتوای مورد نظر در حوزه معارف قرآن دست یافت. سؤال پژوهش این است که در عصر حاضر که عصر انفجار اطلاعات و فضای مجازی است آیا این امکان وجود دارد که معارف قرآن به گونه‏ای مدیریت و سازماندهی شود تا کاربران و محققان بتوانند اطلاعات مورد نظر خود ...  بیشتر

ماهیت جهاد کبیر و نقش فضایل خواص در آن از منظر قرآن

حسین حسن زاده

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1397، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.34270.1747

چکیده
  هدف این پژوهش، تبیین نقش بسیار تأثیرگذار خواص جامعه در ایستادگی مقابل کفار و تمکین نکردن از خواسته‌های آنان است که در قرآن و منابع تفسیری، «جهاد کبیر» نامیده شده‌است. ضرورت توجه به این مسئله در شرایط فعلی که نظام اسلامی مواجه با درخواست‌های لجام‌گسیختة جهان کفر و سلطه است، بر کسی پوشیده نیست. جهان سلطه از این خواسته‌هایش دو ...  بیشتر