نویسنده = بصیری، حمیدرضا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تحلیل سلول‌های جنسی (گامت‌ها) در انسان از منظر قرآن

دوره 7، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 29-54

10.22054/rjqk.2016.7324

حمیدرضا بصیری؛ مریم گوهری؛ سیدمحمد اکرمی


2. نقش مشاهده در فهم آیات الهی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 31-55

حمیدرضا بصیری؛ شهربانو کندی


3. گفت‌وگوهای توحیدی خداوند با پیامبران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 79-98

حمیدرضا بصیری؛ نادیا تبریز


4. مقایسه ماهوی میان «تجربه دینی» و «فطرت»

دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 133-155

حمیدرضا بصیری