مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
شاخص‌های عرفانی آیات و گزاره‌های قرآنی

حسین هاشم نژاد

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1402، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.71899.2748

چکیده
  گزاره یا همان قضیه منطقی کوچکترین واحد معرفت تصدیقی است که به "باور صادق موجّه" تعریف شده است. برخی از آیات قرآنی گزاره واحد هستند و برخی مشتمل بر چند گزاره‍اند.گزاره‍های قرآنی گاهی فقهی هستند، مانند:«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» گاهی اخلاقی‍اند، مانند:«إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» گاهی کلامی هستند، مانند:«هُوَ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
جستاری در لایه‌های معرفتی قرآن، سطوح فهم مخاطبان و میزان بهره‌مندی آنان از هدایت‌های قرآنی بر اساس آیات و روایات

مهدی(کورش) نجیبی

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1402، صفحه 41-72

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.73293.2811

چکیده
  جستار پیش رو با اتخاذ روش تحقیق تلفیقی نقلی- استدلالی و نیز داده‍پردازی‍های توصیفی-تحلیلی و گردآوری کتابخانه‍ای- نرم افزاری مطالب به نگارش در آمده؛ نگارنده ضمن اشاره به لایه‍های هستی‍شناسی و معرفت‍شناسی قرآن؛ به تفصیل لایه‍های معرفتی قرآن را تبیین؛ و افزون بر فرق گذاری میان فهم قرآن و بهره‍مندی از هدایت‍های قرآن؛ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
تأملی در مفهوم اهل در قرآن با تأکید بر آیه 6 سوره مبارکه تحریم

سید علی حسینی زاده؛ سید محمود طیب حسینی

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1402، صفحه 73-100

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.44471.2760

چکیده
  اساسی‌ترین واژه در قرآن کریم دال بر مفهوم خانواده واژه «اهل» است. مقاله حاضر در صدد است با روش تحلیل و توصیف، و با بررسی کاربردهای لغوی و قرآنی واژه «اهل» معنای اساسی آن و گستره مفهومی آن را کشف کرده و بر اساس آن «اهل» در آیه 6 سوره تحریم را بازتفسیر کند. نتایج حاصل از تحقیق آن است که از میان 5 معنای بیان شده برای «اهل» ...  بیشتر

مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
تحلیل شناختی سنّت ابتلاء از منظر قرآن

قاسم ترخان؛ علی‌اصغر هادوی‌نیا

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1402، صفحه 101-128

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.72470.2772

چکیده
  از مهم‌ترین سنّت‌های تأثیرگذار در پیشرفت جوامع، سنّت ابتلاء است. پرسش اصلی این مقاله آن است که چگونه می‌توان با تکیه بر آموزه‌های قرآنی سنّت ابتلاء را با رویکرد شناختی مورد بررسی قرار داد. نوشتار حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی در استنتاج دیدگاه، به پاسخ این پرسش می‌پردازد. در گام اول سه واژه سنّت، ابتلا و رویکرد شناختی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
آسیب‌شناسی روانشناختی شایعه و راهکارهای مواجهه با آن در قرآن کریم

سید محمد حسین موسوی پور

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1402، صفحه 129-168

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.72368.2779

چکیده
  ارتباط میان انسان‍ها امری غیرقابل انکار و مورد پذیرش همگان است. اما شکل برقراری ارتباطات متفاوت است. یک شکل آن، ارتباطات کلامی است و پدیده شایعه، بخشی از ارتباطات کلامی انسان‍ها در جامعه است. این پدیده‍ی کلامی دو جهت مثبت یا منفی دارد که براساس اغراض، گفتارها، شنیده‍ها و زمینه‍های موجود در میان افکار عمومی مردم شکل گرفته و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
تبیین و نقد ابتنای خوانش‌های زنانه از قرآن بر «عدل به مثابه یک مبنای کلامی برای تفسیر»

محسن بدره؛ کوثر میرزایی

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1402، صفحه 169-200

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.72607.2785

چکیده
  مسألۀ عدل به ‌مثابۀ یکی از مبنای اصلی کلامی در زمینۀ خوانش مناسبات میان دو جنس از منظر قرآن کریم در میان اندیشه‌ورزان زن مسلمان جایگاه خاصی پیداکرده است. به گونه‍ای که یکی از مبانی اصلی خوانش‌های زنانه‌نگر نوین از قرآن کریم، اتکای بر عدل به مثابه یک مبنای کلامی است. دغدغه زنان نواندیش مسلمان نسبت به عدل و زدودن خوانش‌های مذکرمحور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
تحلیل تطبیقی آرای تفسیری فریقین دربارۀ محرمیت رضاعی بر اساس آیۀ 23 سوره نساء

علی فارسی مدان

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1402، صفحه 201-235

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.73116.2803

چکیده
  با توجه به آیه 23 سوره نساء یکی از اسباب محرمیت، رضاع (شیر دادن) است. پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که آیا آیه شریفه دلالتی بر مقدار شیر دادن در اثبات محرمیت رضاعی در تفاسیر فریقین دارد؟ نگارنده تلاش نموده این موضوع را از دو منظر؛ تفاسیر امامیه و تفاسیر اهل تسنن مورد مطالعه تحلیل تطبیقی قرار دهد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
تحلیلی بر آیات ناظر بر طرح شبهه و پاسخ‌گویی به شبهات در قرآن با تأکید بر دیدگاه مغنیه در الکاشف

پروین شناسوند؛ محسن قاسم پور

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1402، صفحه 237-266

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.71458.2734

چکیده
  حقایق دینی به شرط برخورداری از یک منطق راسخ و مبانی استدلالی استوار، همواره مورد اقبال و پذیرش واقع می‌شود. از همین روست که قرآن کریم به‌مثابه آخرین وحی نامه الهی، پرسش و شبهات – مستقیم یا غیرمستقیم- پرسشگران و شبهه کنندگان را طرح و روش‌های منطقی مواجهه با آن را گزارش نموده است. فهم این مقوله مهم، فرع بر پذیرش جامعیت و جاودانگی ...  بیشتر