مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
تقابل جهان‌بینی گفتمانی حضرت نوح(ع) و قوم او در سورۀ هود طبق تحلیل گفتمان انتقادی وان‌دایک

رجاء ابوعلی؛ احمد عارفی

دوره 14، شماره 55 ، دی 1402، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.75991.2877

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی درصدد کشف جهان­بینی گوینده از طریق بررسی نحوه گفتمان با شرایط برون­متنی است. وان دایک زبان را حامل ایدئولوژی گوینده و دارای بار قدرت می­داند. او در گفتمان انتقادی، به تأکید بر ویژگی­های مثبت خود و ویژگی­های منفی دیگری، تأکید بر طرد ویژگی­های مثبت دیگری و ویژگی­های منفی خودی در ساختارهای خرد واژگانی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
تأمّلی در مصادیق علم پیامبر(ص) بر اساس آیۀ 113 سورۀ نساء

علی احمد ناصح؛ خدیجه امیری

دوره 14، شماره 55 ، دی 1402، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22054/rjqk.2024.76403.2888

چکیده
  مفسّران در برداشت حقیقی از گزاره «وَ عَلَّمَکَ ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ‏» در آیۀ 113 سوره نساء اختلاف نظر دارند. توجه به علم پیامبر (ص) به مثابه موضوعی مهم، قدمتی همزاد با نزول وحی دارد و همواره مورد توجه اندیشمندان قرآنی بوده است. رابطه"علم" پیامبر (ص) با مسأله وحی و اجتهاد آن حضرت محورهای قابل توجه در دیدگاه مفسران مسلمان در طول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
ویژگی‌ها و رویکردهای قصاصون در حوزۀ تفسیر قرآن در سده‌های اولیۀ اسلامی

علی اصغر اصغری ولوجائی؛ سید حسین حسینی کارنامی

دوره 14، شماره 55 ، دی 1402، صفحه 67-96

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.67845.2610

چکیده
  یکی از ابزارها و اسلوب‌های کلامی تأثیرگذار و کارآمد در انتقال مفاهیم و تجارب اممکه پیشینه‌ای کهن دارد، قصه و قصه گویی است. در جامعه‌ی اسلامی، این فن، صبغه دینی یافت و قصاصون یهودی تازه مسلمان، آموزه‌های آئین پیشین (یهودیّت) خود را در لفافه دین اسلام با استفاده از اسلوب قصه گویی، وارد فرهنگ جامعه نمودند. یکی از حوزه هایی که رویکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
ثبات و تغیّر در معاصی و جرائم شرعی از منظر قرآن کریم

یاسر تک فلاح؛ سید محمد حسن مومنی؛ سیدمحمدعلی امیری

دوره 14، شماره 55 ، دی 1402، صفحه 7-122

https://doi.org/10.22054/rjqk.2024.72346.2767

چکیده
  از نگاه قرآن کریم و روایات، نسبت به رفتارهای گوناگون بشری احکامی انشا گردیده که برخی از آنها الزام آور است و انجام آن رفتارها خواه از جنس فعل و خواه ترک فعل، به دلیل نقض و مخالفت با احکام الزامی مستوجب عقوبت و مجازات­هایی گردیده است. ارتکاب رفتارهای مزبور که  مخالفت و نقض احکام شرعی است در ادبیات دینی با عنوان گناه، معصیت و جرم دینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
تحلیل و ارزیابی اقوال مفسّران دربارۀ حرف (واو) مندرج در فراز «وَ لِیَکُونَ من الموقنین» (آیۀ 75 انعام)

حامد دژآباد؛ محمد علی بازقندی

دوره 14، شماره 55 ، دی 1402، صفحه 123-150

https://doi.org/10.22054/rjqk.2024.77071.2910

چکیده
  ترکیب (واو+ لام تعلیل+ فعل مضارع) از ترکیب­های پرکاربرد در آیات قرآن کریم است. یکی از نمونه‌های قرآنی که ترکیب مذکور در آن استعمال شده، آیۀ 75 سوره انعام است که مفسران چهار دیدگاه عاطفه، استینافیه، اعتراضیه و زائده را درباره ماهیت واو، در ترکیب این آیه بیان کرده‌اند. اختلاف دیدگاه‌ها صرفا در جایی متصور است که فعلی متصل به ما قبل واو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چگونگی شکل گیری معنا در سوره نازعات از منظر نظریه ساختارگرا

زهرا جلیلی

دوره 14، شماره 55 ، دی 1402، صفحه 151-179

https://doi.org/10.22054/rjqk.2024.77358.2918

چکیده
  نقد متون بر اساس نظریۀ ساختارگرا، امری است که اخیراً در محافل علمی رواج یافته است و بر اساس آن، از کوچک­ترین علائم صوتی و موسیقایی تا بزرگ­ترین آن یعنی واژگان و چگونگی کنار هم قرار گرفتن آن، در معنا مؤثر است و بر این اساس، بین شکل و معنا انسجام قابل ذکری وجود دارد. بدون تردید به کارگیری چنین نظریه­هایی در بارۀ قرآن که متنی به غایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی قرآن و معارف قرآنی
واکاوی مبانی نقلی اعتقاد به تأثیر آیۀ «وَ اِن یَکاد» برای دفع چشم زخم

اسماعیل اثباتی

دوره 14، شماره 55 ، دی 1402، صفحه 181-213

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.74934.2851

چکیده
  آخرین آیات سورۀ قلم از مشهورترین آیات بین مردم است که به آیۀ «وان یکاد» مشهور است. شهرت و رواج این آیه در بین مردم بیشتر از آن جهت است که به عنوان حرزی در برابر چشم زخم شناخته شده است. در این نوشتار به ریشه­یابی این باور پرداخته شده است. در منابع اهل سنت روایتی به نقل از کلبی گزارش شده که نشان می­دهد در پی تلاش مشرکان برای آسیب ...  بیشتر