قرآن و معارف قرآنی
The Anthropological Fundamentals of Self-Awareness and its Educational Functions according to the Holy Quran

enayat sharifi؛ Hossein Sharifi

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1403، ، صفحه 69-88

https://doi.org/10.22054/rjqk.2024.77588.2925

چکیده
  Self-awareness is one of the key issues in life that every individual must possess for progress and advancement in their lives. It is highlighted in the Quran with terms such as insight and self-forgetfulness, and it is based on theological, ontological, and anthropological foundations. Each of these foundations has educational effects. The present study discusses the anthropological foundations of self-awareness in dimensions such as insight, orientation, and values, and aims to address the following questions:What are the cognitive foundations of self-awareness in the Quran, and what are their ...  بیشتر

راه کارهای معرفتی حکومت دینی در رفع آسیب های فرهنگی با تآکید بر قرآن و سنت

عنایت شریفی؛ سید مجید قاسمی پطرودی؛ محمد صدقی الانق؛ حسام الدین خلعتبری

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1401، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.63920.2444

چکیده
  یکی از وظایف حکومت دینی تأمین امنیت فکری، روحی و روانی افراد جامعه و دفع آسیب ها می‌باشد .این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی راه کارهای حکومت دینی در دفع آسیب های فرهنگی را مورد بررسی قراردهد و در این زمینه به این سؤال اساسی پاسخ دهد که راه کارهای معرفتی حکومت دینی در رفع آسیب های فرهنگی کدامند؟ راه کارهای فرهنگی در یک تقسیم ...  بیشتر

نقش مصادیق حقوقی و فقهی معاشرت به معروف درتحکیم خانواده از منظر قرآن کریم

عنایت الله شریفی

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1400، ، صفحه 81-106

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.62501.2383

چکیده
  یکی از تدابیر قرآن کریم برای پایداری خانواده، دستورمعاشرت به معروف است. معاشرت به معروف در خانواده دارای مفهوم و مصادیق وسیعی می‌باشد که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به معاشرت به معروف بین همسران با رویکرد حقوقی و فقهی پرداخته می شود و به این سؤال اساسی پاسخ داده می شود که مصادیق فقهی و حقوقی معاشرت به معروف در روابط بین همسران ...  بیشتر

مبانی هستی شناختی خودآگاهی در قرآن

عنایت الله شریفی

دوره 11، شماره 42 ، آذر 1399، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11992

چکیده
  خودآگاهی دارای دارای مبانی هستی شناختی ، انسان شناختی و... می باشد . مبانی هستی شناختی در قرآن کریم در یک تقسیم بندی کلی بردو قسم مبانی هستی شناختی مجردات ومبانی هستی شناختی مادیات تقسیم بندی می شوند، مهم ترین مبانی مجردات عبارتند از؛ مبانی توحید و خدا باوری، وجود موجودات غیبی و فرجام شناختی و مهم ترین مبانی مادی عبارتند از مخلوق بودن ...  بیشتر

اخلاق جنسی قبل از ازدواج در قرآن و عهدین

عنایت الله شریفی

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1398، ، صفحه 37-64

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.43819.1917

چکیده
  چکیده: یکی ازمهم ترین مسایل اخلاق جنسی ، اخلاق جنسی قبل از ازدواج می باشد که در قرآن و عهدین مورد توجه قرار گرفته است و در این مورد شباهت ها و تفاوتهایی دارند براین اساس این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی مسایل اخلاق جنسی پیش از ازدواج را در قرآن و عهدین را مورد بررسی قرار دهد و شباهت ها و تفاوت های آنهارا در این مسأله ، برشمرد.. ...  بیشتر

روش‌های قرآن در نهادینه‌سازی اخلاق در جامعه

عنایت‌الله شریفی؛ سیّدحسین جعفری‌نسب

دوره 6، شماره 23 ، دی 1394، ، صفحه 59-83

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.5405

چکیده
  این پژوهش پیرامون «روش‌های قرآن در نهادینه‌سازی اخلاق در جامعه» با روش کتابخانه‌ای، توصیفی و تحلیلی انجام شده است. از ضروریّات ایمان پروری انسان، شناخت نوع ارتباط با خداست که با اعتقاد به مبدأ و معاد شروع و با خودسازی، مراحل آن طیّ و با حبّ و بغض فی‌الله به تکامل می‌رسد. اخلاق توحیدی، مراحل تزکیه را در بر دارد و هدف اصلی اخلاق ...  بیشتر

معاد جسمانی در قرآن و عهدین

عنایت‌الله شریفی؛ محمّدحسین خوانین‌زاده؛ علیرضا انصاری‌منش

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1394، ، صفحه 7-41

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.3720

چکیده
  اعتقاد به معاد و بازگشت انسان، فطری و همزاد با خلقت بشربوده است و در طول تاریخ، زندگی و فعّالیّت انسان را تحت تأثیر خود قرار داده است. ادیان آسمانی نیز این اعتقاد بشر را تأیید و تأکید کرده‌اند. امّا این بازگشت با چه کیفیّتی در مقولة معاد جسمانی قرار می‌گیرد که در آموزه‌های ادیان سه‌گانه به صُوَر گوناگونی تبیین شده است. کیفیّت معاد ...  بیشتر

مفهوم‌شناسی واژة «حکمت» و «جمال» و رابطة آن دو از نظر قرآن

سعدی مویدی؛ عنایت الله شریفی

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، ، صفحه 92-133

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.2355

چکیده
  نوشتة حاضر پیرامون دو محور «حکمت» و «جمال» و نسبت آن دو با یکدیگر در قرآن فراهم آمده است. حضور مکرّر در قرآن دو واژة مذکور، جایگاه آنها را تصدیق می‌کند و همین تکرار و تأکید از وجوه مختلف و طیّ آیات عدیده، بررسی هر یک از این دو واژه را ضروری می‌کند. امّا علی‌رغم اهتمام قرآن‌پژوهان، آنچه مغفول مانده، نسبت بین این دو واژه است ...  بیشتر

رجعت از دیدگاه قرآن، روایات و عقل با تأکید بر آراء علاّمه طباطبائی(ره)

عنایت‌الله  شریفی؛ محمّدحسین خوانین‌زاده

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1393، ، صفحه 83-101

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.1378

چکیده
  اعتقاد به رجعت یکی از امور مسلّم مذهب شیعه می‌‌باشد تا آنجا که علمای شیعه در این باره ادّعای اجماع کرده‌اند و برای امکان وقوع آن به آیات 82 و83 سورة نمل، آیات 55، 72، 254 و 259 سورة بقره و 43 سورة ص استناد شده است و روایات بی‌شماری در حدّ تواتر بر امکان وقوع رجعت دلالت می‌‌کنند که برخی از آنها دربارة اهمیّت و عظمت روز رجعت، بعضی در تفسیر آیات ...  بیشتر

سبک زندگی خانوادگی در ‌قرآن و سنّت پیشوایان معصوم (ع)

عنایت الله شریفی؛ مهرعلی لطفی

دوره 4، شماره 14 ، آبان 1392، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.36

چکیده
  سبک زندگی خانوادگی در آیین اسلام همانند درختی است که ریشة آن، باورها و اندیشه‌ها و ساقه و شاخه‌هایش، ارکان و وظایف اعضای خانواده می‌باشد. از این رو، سبک زندگی خانوادگی دارای ابعاد زیادی است. پژوهش حاضر در صدد بررسی سبک خانوادگی در قرآن و سنّت پیشوایان معصوم(ع) در ابعاد تشکیل خانواده و ازدواج، محیط خانواده و ادارة آن و همسرپروری می‌باشد. ...  بیشتر