قدرت مطلق خداوند از منظر قرآن و روایات

علی اکبر شایسته نژاد

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.2352

چکیده
  در قرآن کریم و روایات از قدرت مطلق خداوند در آشکار و نهان، دنیا و آخرت سخن به میان آمده است. صفت قدرت خداوند، پیوسته مورد بحث متکلّمان بوده است و شبهه‌هایی دربارة آن مطرح شده است و گسترة این صفت الهی مورد اختلاف نحله‌های مذهبی بوده است، به‌ویژة بر اساس گزارش قرآن، پیروان مذهب یهود، خداوند را به ضعف و ناتوانی متّهم کرده‌اند. از طرف ...  بیشتر

تحلیل تفسیری عبارات متضمّن استهزا در آیات قرآن

جمشید بیات؛ صمد عبداللهی عابد

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، صفحه 29-62

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.2353

چکیده
  تحقیر با گفتار و عمل، برای استهزاء است و استهزاکننده با انجام کاری که دلالت بر سبکسری دیگری می‌کند، در طلب تحقیر اوست. شاید مشکل بتوان پذیرفت که «تحقیر و استهزا» به عنوان یک رفتار اجتماعی ارزشی و عمل مثبت، دارای وجه مقبول و مشروعی باشد؛ زیرا از آنجا که تحقیر و استهزا به معنای سبک کردن شخص می‌باشد و با توجّه به نوع کارکردها و انگیزه‌هایی ...  بیشتر

مفهوم امانت الهی در آیة امانت با استناد به دلایل علاّمه طباطبائی

نازیلا عادل فر؛ محمدرضا ستوده نیا

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، صفحه 63-90

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.2354

چکیده
  یکی از آیات مهمّ قرآن که اشاره به مقام والای انسان دارد، آیة امانت می‌باشد که از متشابهات قرآن است. تاکنون برای تفسیر واژة «امانت» در این آیه، مصداق‌های متفاوت و زیادی بیان شده است که ابهام آیه را بیشتر می‌کند. این نوشتار برای تفسیر امانت در آیة مذکور با تحلیل تفاسیر، روایات، سایر آیات مربوط به امانت و شواهد موجود در آیة 73 سورة ...  بیشتر

مفهوم‌شناسی واژة «حکمت» و «جمال» و رابطة آن دو از نظر قرآن

سعدی مویدی؛ عنایت الله شریفی

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، صفحه 92-133

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.2355

چکیده
  نوشتة حاضر پیرامون دو محور «حکمت» و «جمال» و نسبت آن دو با یکدیگر در قرآن فراهم آمده است. حضور مکرّر در قرآن دو واژة مذکور، جایگاه آنها را تصدیق می‌کند و همین تکرار و تأکید از وجوه مختلف و طیّ آیات عدیده، بررسی هر یک از این دو واژه را ضروری می‌کند. امّا علی‌رغم اهتمام قرآن‌پژوهان، آنچه مغفول مانده، نسبت بین این دو واژه است ...  بیشتر

نقد و بررسی نظریّة برخی از مستشرقان در باب تناقض در آیات قرآن کریم

علی رضا حیدری

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، صفحه 135-163

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.2356

چکیده
  اعجاز قرآن در دانش علوم قرآن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چراکه بودن قرآن از سوی خدا، از رهگذر اعجاز آن اثبات می‌شود. یکی از وجوه اعجاز قرآن که از صدر اسلام تاکنون مورد توجّه دانشمندان بوده است، اعجاز آن در پیراستگی از اختلاف است. اثبات اعجاز قرآن در پیراستگی از اختلاف، بر پیش‌فرض‌ها و مقدّماتی استوار است. یکی از آن مقدّمات، پاسخگویی ...  بیشتر

الگوی تمدّنی اسلام در سیرة نبوی با تکیه بر آیات قرآن کریم

مهدی رضازاده جودی؛ محمدکاظم رضازاده جودی

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، صفحه 166-189

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.2357

چکیده
  محمّد رسول‌الله(ص)، تحوّلاتی اساسی در جامعة عربستان پدید آورد که منجر به شکل‌گیری فرهنگ و تمدّن اسلامی گردید. الگوی تمدّنی رسول‌الله(ص) در گذار از جامعة جاهلی به جامعه‌ای اسلامی، نمونه‌ای درخشان در تاریخ بشری است. مهم‌ترین عناصر در این الگو عبارتند از: الف) تحوّل درونی انسان که مبتنی بر دو رکن اندیشه و اراده است. تغییر ساختارهای ...  بیشتر

مبانی سیاسی ـ اجتماعی نهضت امام حسین(ع) از منظر قرآن

یاسر دلشاد؛ محمد میرزایی

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، صفحه 189-215

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.2358

چکیده
  مقصود از مبانی قرآنی، پیش‌فرض‌های پذیرفته از آموزه‌های قرآنی است که زیربنای قیام امام حسین(ع)  گردید. بر اساس حدیث ثقلین، مبنای نهضت امام حسین(ع)  ‌باید بر آیات قرآن استوار باشد. به نظر نگارندگان، توجّه به مبانی قرآنی نهضت که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است،می‌تواند فهم صحیح و کامل‌تری از قیام حضرت را نمایان سازد. نوشتار حاضر ...  بیشتر