علمی - ترویجی
بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در روانشناسی وجودی و دیدگاه قرآنی علاّمه طباطبائی(ره)

حسین سلیمی بجستانی؛ مهدی وجدانی همت

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1394، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.4499

چکیده
  مرگ به عنوان یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های پیش روی انسان همواره مورد توجّه اندیشمندان علوم انسانی بوده و هر نظریّه‌پرداز به فراخور منابع معرفتی خویش، از زاویه‌ای به این مسئله پرداخته است. در مسلّم بودن این موضوع برای تمام انسان‌ها تردیدی نیست، امّا در اینکه کیفیّت مرگ چگونه است و اساساً انسان در قبال آن چه موضع‌گیری می‌تواند داشته ...  بیشتر

علمی - ترویجی
بررسی مفهوم حجاب در متون اسلامی، جایگاه آثار و جلوه‌های تربیتی آن

اکبر رهنما؛ زهرا علی‌اکبرزاده آرانی؛ مجید خاری آرانی

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1394، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.4501

چکیده
  یکی از نیازهای حقیقی در زمینه‌های تربیتی، دینی، اخلاقی و فرهنگی، مسئلة حجاب است. هرچه الگوهای حجاب مراتب برتر و بالاتری داشته باشند، تأثیر بیشتری بر معنویّت و دینداری فرد و جامعه خواهند گذاشت و هرچه حجاب فردی و اجتماعی، متعالی باشد، تقدّس و حرمت اخلاقی و رشد و تعالی جامعة اسلامی بیشتر خواهد بود. حجاب آثار تربیتی در دو زمینة فردی و ...  بیشتر

علمی - ترویجی
تبیین مهم‌ترین روش‌های عاطفی آسیب‌زا در تربیت با تکیه بر آیات قرآن کریم و احادیث ائمّه(ع)

علی حسین‌زاده؛ هاجر قاسمی گَوَرْتی

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1394، صفحه 55-79

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.4503

چکیده
  یکی از خصوصیّات برجستة انسان نسبت به دیگر موجودات، برخورداری از نیروی عاطفه است. این نیرو یکی از ملزومات زندگی اجتماعی به شمار می‌رود. انسان‌ها در پرتو دلبستگی به یکدیگر، زندگی تشکیل می‌دهند و با از خود گذشتگی و ایثار به این زندگی ادامه می‌دهند و به پرورش نسل‌های بعد از خود می‌پردازند. در قرآن و روایات ائمّه(ع) نیز به مصادیق مثبت ...  بیشتر

علمی - ترویجی
سالم‌سازی جامعه از آلودگی‌های اخلاقی در حکایات قرآن

محمّد حسین مردانی نوکنده

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1394، صفحه 81-105

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.4504

چکیده
  بر اساس حکایات قرآنی، سالم‌سازی جامعه از آلودگی‌های اخلاقی، تعالی و تکامل جامعه را به دنبال خواهد داشت و جوامعی که جوّی سالم نداشته باشند، در سراشیبی سقوط و اضمحلال قرار خواهند گرفت. پرسش اصلی در این نوشتار پژوهشی این است که راهکار عملی برای سالم‌سازی جامعه از انحرافات و آلودگی‌های اخلاقی در حکایات و داستان‌های قرآن چیست؟ روش ...  بیشتر

علمی - ترویجی
کرامت اقتضایی انسان در بوتة نقد

محمّد سبحانی‌نیا

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1394، صفحه 107-136

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.4505

چکیده
  یکی از مباحث مهم در حوزة انسان‌شناسی، کرامت انسان است. از آنجا که امروزه کرامت انسانی با مباحث حقوق بشر رابطه‌ای ناگسستنی یافته است، تحلیل و تبیین آن در چارچوب قرآن کریم امری ضروری است. تأمّل در آرای قرآن‌پژوهان و مفسّران، نشان از آن دارد که در بحث کرامت انسان، اندیشه واحدی مشاهده نمی‌شود. برخی از قرآن‌پژوهان به جای کرامتِ «ذاتی»، ...  بیشتر

علمی - ترویجی
نقد و بررسی دیدگاه‌های قرآنیّون دربارة نماز

محمّدعلی تجری؛ فاطمه زین‌الدّینی؛ سیّد محسن خلیلی‌نژاد

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1394، صفحه 137-157

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.4506

چکیده
  از دوران صدر اسلام، مسلمانان نماز را به پیروی از پیامبر اکرم(ص) ادا می‌کردند. از همان زمان، گروه‌هایی از خوارج به گرایش به رأی در تعداد نمازهای روزانه پرداخته‌اند. در دوران معاصر، قرآنیّون به سبب کنار گذاشتن سنّت و انکار آن در معرفت دینی و تفسیر قرآن، به تفسیرهای مختلفی از نماز بر اساس آیات قرآن دست زده‌اند. در این نوشتار با تقسیم ...  بیشتر

علمی - ترویجی
راز تحدّی‌های گوناگون قرآن بر اساس دیدگاه معناشناختی ایزوتسو

محمّدحسن صانعی‌پور؛ جواد آسه

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1394، صفحه 159-182

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.4508

چکیده
  یکی از مسائل دربارة آیات تحدّی، چند و چون سِیر تحدّی در آنهاست. یکی از دیدگاه‌ها آن را از باب اشد به اَخَف دانسته است. در زمینة این دیدگاه، تحلیل‌های گوناگونی بیان شده که جدیدترین آن بر اساس ترتیب تحدّی در آیات 88 سورة اسراء، 38 سورة یونس و 13 سورة هود است. از دیدگاه ما، این تحلیل بر مبنای تأویل نحوی پیچیده و معنای دیریاب از آیة 13 سورة هود ...  بیشتر