دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، بهار 1396 
3. موانع و عوامل واقع‌بینی از منظر قرآن و حدیث

صفحه 51-75

10.22054/rjqk.2017.7916

سید محمد هادی زبرجد؛ سیده هانیه مومن؛ سولماز کاراندیش


6. تحلیل چگونگی نظم قرآن درسطح معناـ بنیاد خرد با رویکرد زبانشناسی

صفحه 127-152

10.22054/rjqk.2017.7919

علی شریفی؛ سروش شهریاری نسب؛ عیسی علیزاده منامن؛ فرزاد دهقانی