علمی - ترویجی
جریان‌شناسی و آسیب‌شناسی تفسیر تطبیقی در سده‌های چهارم تا ششم هجری

محمد کاظم شاکر؛ انسیه عسگری

دوره 8، شماره 30 ، آذر 1396، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8718

چکیده
  مطالعات تطبیقی از اتفاقات خجسته‌ای است که در دورة معاصر، علوم انسانی را در نقطة عزیمت برای پیشرفت چشمگیر قرار داده‌است. دانش‌های دینی و از جمله، تفسیر قرآن نیز می‌تواند یکی از جلوه‌های این گونه مطالعات باشد. اندیشة خاص مذهبی مفسران سبب تولید فرآورده‌های تفسیری متفاوت شده، به طوری که تأثیر دو مکتب تشیع و تسنّن بر تفسیر برخی آیات، ...  بیشتر

علمی - ترویجی
هوش معنوی از منظر قرآن و روایات

فرامرز سهرابی

دوره 8، شماره 30 ، آذر 1396، صفحه 29-56

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8719

چکیده
  امروزه مطالعات مربوط به معنویت با مفهوم هوش عمیقاً گره خورده‌است و بررسی و تحقیق در این حوزه از مفاهیم چالش‌برانگیز محسوب می‌شود. ساختار هوش معنوی، جنبه‌های ذهنی معنویت را با کاربرد عینی هوش ترکیب کرده، با استفاده از مفاهیم روان‌شناسی، زیست‌شناسی، مذهب و معنویت دو عنصر اساسی "توانایی" و "معنویت" را به صورت درهم تننیده بیان می‌کند. ...  بیشتر

علمی - ترویجی
نقدی بر نظریة آفرینش تبعی زن در قرآن

فرج‌الله هدایت‌نیا

دوره 8، شماره 30 ، آذر 1396، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8720

چکیده
  دربارة آفرینش انسان، آدم و حوا و به طور کلی، دربارة آفرینش دو صنف مرد و زن میان مفسران اتفاق نظر وجود ندارد. دیدگاه‌های آنان دربارة این موضوع به دو نظریة کلی بازمی‌گردد. بسیاری از مفسران، آفرینش مرد و زن را از مَنِشی متفاوت و برای اهداف متفاوت می‌دانند و معتقدند که خدای سبحان حوا را از قسمتی از بدن حضرت آدم آفریده‌است. همچنین، معتقدند ...  بیشتر

علمی - ترویجی
عوامل انسجام در سورة زلزال (بر اساس نظریة هالیدی و حسن)

احمد پاشا زانوس؛ مریم نبی‌پور

دوره 8، شماره 30 ، آذر 1396، صفحه 81-102

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8721

چکیده
  یکی از زیرمجموعه‌های علم زبان‌شناسی تحلیل گفتمان است. منظور از گفتمان، متن است که در واقع، ترکیبی از جمله‌های مختلف برای رساندن یک مفهوم یا یک اندیشه می‌باشد. در تحلیل گفتمان، زبان از جنبه‌های مختلف بررسی می‌شود که یکی از آن‌ها بررسی عوامل انسجام است. انسجام، نظریه و الگویی است که به بررسی عواملی می‌پردازد که اجزای تشکیل‌دهندة ...  بیشتر

علمی - ترویجی
تحلیل و بررسی دلالت آیة تطهیر بر عصمت اهل بیت(ع) در نگاه مفسران شیعه و اهل سنّت

کاوس روحی برندق؛ سید سجاد غلامی

دوره 8، شماره 30 ، آذر 1396، صفحه 103-132

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8722

چکیده
  در قرآن کریم، آیاتی با بسامد فراوان دربارة امامت، ولایت و فضایل اهل بیت(ع) وجود دارد. یکی از این آیات که مفسران در محتوای آن بحث و گفتگو کرده‌اند، «آیة تطهیر» می‌باشد که راهگشاترین آیه دربارة منزلت، عصمت و امامت اهل بیت(ع) است. این مقاله دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنتّ (بیش از 25 تفسیر) را دربارة چگونگی دلالت آیه بر عصمت مورد پژوهش ...  بیشتر

علمی - ترویجی
چگونگی سازماندهی سوره‌های قرآن از نگاه زرقانی در بوتة نقد

امیر جودوی؛ مریم آسایش

دوره 8، شماره 30 ، آذر 1396، صفحه 133-150

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8723

چکیده
  زرقانی از مؤلفان برجسته در زمینة تألیف کتب علوم و تاریخ قرآنی است و از آنجا که موضوع سازماندهی سورهای قرآن در بین مباحث تاریخ قرآنی اهمیت ویژه‌ای دارد، پژوهش حاضر تلاش نموده که با روش تحلیلی‌ـ انتقادی به ارزیابی، نقد و بررسی نظرات وی در این زمینه بپردازد و به دنبال تشخیص واقعیت باشد. ادعای زرقانی دربارة توقیفی یا اجتهادی بودن سازماندهی ...  بیشتر

علمی - ترویجی
مهارت‌های ارتباطی در قرآن

عنایت‌الله شریفی

دوره 8، شماره 30 ، آذر 1396، صفحه 151-184

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8724

چکیده
  انسان موجودی اجتماعی است که ارتباط و انس با دیگران از ضروریات زندگی او به شمار می‌رود. قرآن کریم برای برقراری ارتباط با دیگران و نحوة معاشرت با آنها مهارت‌های ویژه‌ای ارائه کرده‌است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، مهارت‌های ارتباطی‌ است. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی و تحلیلی در این زمینه به سؤالات ذیل پاسخ دهد: 1. مهارت‌های ارتباطی ...  بیشتر