دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، بهار 1395، صفحه 1-174 
3. آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی «مراء» از منظر قرآن و روایات

صفحه 57-82

10.22054/rjqk.2016.5723

محبوبه غلامی؛ معصومه غلامی؛ محمّد‌ابراهیم روشن‌ضمیر