مقاله پژوهشی
نقش و تأثیر مشورت همسران در سعادت خانواده از منظر قرآن و روایات

محمدرضا جباران

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1400، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.61785.2351

چکیده
  در فرهنگ اسلامی هدف زندگی خانوادگی سعادت اعضای خانواده است. زندگی خانواده در صورتی به این هدف می‌رسد که اعضای آن، عناصر دخیل در کمال خانواده را بشناسند. آیا مشورت همسران از منظر قرآن و روایات همانند موارد دیگر مشورت به رشد و کمال طرفین مشورت کمک کند یا نه؟ طبق نظریه رایج در فرهنگ اسلامی مشورت یک امر مردانه است و در نتیجه مشورت مرد با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل گفتمان کنش‌های گفتاری در آیات جهاد

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1400، صفحه 33-58

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.60558.2310

چکیده
  مفهوم جنگ و جهاد یکی از جستارهای چالش ‌برانگیزی است که عدم فهم صحیح آن، پیامد های سوئی به دنبال داشته است. از آنجا که در آیات قرآن مفهوم جهاد، امری مقدس و متعالی به شمار می‌رود و قرآن کریم در آیات بسیار و تعابیر مختلف به این موضوع پرداخته است، تحلیل صحیح الگوی بیانی قرآن و نحوۀ کاربست افعال می‌تواند به فهم روشمند آیات جهاد مدد رساند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل نشانه شناختی چگونگیِ وحی با تکیه بر مفهوم نزول در قرآن(بر اساس الگوی یاکوبسن)

زهره اخوان مقدم

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1400، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.59608.2279

چکیده
  اشاره به نزول وحی بر قلب پیامبرگرامی اسلام(ص) در آیاتی از قرآن، سبب ورود برخی نظرات در باب عدم وحیانی بودن الفاظ قرآن به مطالعات قرآنی معاصر شده است. در مقابل، گروهی از اندیشمندان نیز با تکیه بر دانش هایی که از گذشته رایج بوده، ادله ای جهت پاسخگویی به این دیدگاه ها ارایه کرده اند. از آنجایی که در دوره معاصر ، دانش های جدیدتری مانند زبانشناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش مصادیق حقوقی و فقهی معاشرت به معروف درتحکیم خانواده از منظر قرآن کریم

عنایت الله شریفی

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1400، صفحه 81-106

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.62501.2383

چکیده
  یکی از تدابیر قرآن کریم برای پایداری خانواده، دستورمعاشرت به معروف است. معاشرت به معروف در خانواده دارای مفهوم و مصادیق وسیعی می‌باشد که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به معاشرت به معروف بین همسران با رویکرد حقوقی و فقهی پرداخته می شود و به این سؤال اساسی پاسخ داده می شود که مصادیق فقهی و حقوقی معاشرت به معروف در روابط بین همسران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نظارت بر قدرت سیاسی از منظرقرآن

حسین احمدی سفیدان؛ عمران عباسپور

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1400، صفحه 107-136

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.57245.2334

چکیده
  نظارت بر قدرت سیاسی در تحلیل سازه قدرت سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است، مسأله مقاله حاضر بررسی عناصر نظارت بر قدرت سیاسی از منظر قرآن است. فرضیه؛ از منظر آیات قرآن نظارت بر قدرت سیاسی، توسط عناصر درونی و بیرونی به صورت ترکیبی صورت می گیرد. روش تحلیل مقاله نیز تفسیر موضوعی قرآن بابهره گیری از روش استنطاق یا برون قرآنی شهید صدر می‌باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش های غلبه بر اضطراب(استرس) و ایجاد آرامش در قرآن و روایات

محمد صدقی

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1400، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.56683.2198

چکیده
  بشریت در طول تاریخ همیشه دچار انواع اضطرابها،نآارمی ها،استرس‌ها، ترس‌ها وغم های وحشتناک بوده است برای فرار ونجات از همه ترس‌ها وغم‌ها وناآرامی ها به انواع اوراد و اذکار در مناسک‌ها،آئین‌ها، ،عرفانهای نوظهور وغیره ایمان آورده وکاملا به آن وفادارشده هست. در این میان قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی و شفا دهنده بیماری ها روش‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی انسجام درونی سوره اسراء

مرضیه محصص؛ زهره کوچک یزدی

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1400، صفحه 161-194

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.57526.2217

چکیده
  تبیین انسجام درونی آیات قرآنی در مواجهه با گسسته انگاری آیات، یکی از دغدغه های مفسران معاصر به شمار می آید. شناسایی خطوط ارتباطی آیات در یک سوره، به فهم ارتباط وثیق آیات با یکدیگر و دستیابی به مقصود آن سوره می انجامد و روش نوینی در تفسیر قرآن به شمار می آید. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا، انسجام درونی آیات سوره اسراء مورد ...  بیشتر